Debatt

Jo, våre holdninger til innvandrere er blitt mer positive | Ottar Hellevik

 • Ottar Hellevik
  Professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Thomas Øijord

Endringen skyldes ikke flere respondenter med innvandrerbakgrunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bjørn Wichstrøm har i Aftenposten 12. april en kommentar til min kronikk 9. april om tendensen til at holdninger til innvandrere og innvandring ifølge Norsk Monitor er blitt mer positive. Han skriver at «noe av holdningsendringen skyldes åpenbart at innvandrerbefolkningens andel av samlet befolkning har økt». Dette må en vente når vi spør «innvandrere og deres etterkommere om de 'kan bli en trussel mot norsk kultur'”.

Fra 1993 til 2017 sank andelen som valgte trussel-alternativet fra 40 til 22 prosentpoeng, mens andelen som så positivt på følgene av at vi har fått innvandrere fra fremmede kulturer til Norge steg fra 35 til 64. Med andre ord endret overvekten av positive over negative svar seg ganske dramatisk i løpet av de 25 årene, fra -5 til +42.

Etnisk norske respondenter

I 2017 utgjorde innvandrere og deres barn omtrent 17 prosent av befolkningen. Litt under halvparten av dem kom fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Deres andel økte fra 2 til 8 prosent i det aktuelle tidsrommet. Denne veksten er selvsagt altfor liten til å kunne forklare den store holdningsendringen.

Dette kommer frem hvis man utelater innvandrerne og bare ser på svarene til etnisk norske respondenter. Da stiger andelen negative svar i 2017 med ett prosentpoeng, mens andelen positive synker med to. Det er altså ingen tvil om at den store endringen i svarfordelingen siden 1993 reflekterer en utvikling som har skjedd innenfor den etnisk norske befolkningen.

Når det gjelder undersøkelsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt som Wichstrøm mener er et viktigere «faktum» enn resultatene fra Norsk Monitor, viser jeg til min kritikk av denne undersøkelsen i Aftenposten 29. august 2017.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Innvandring

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Vi blir stadig mer positive til innvandrere

 2. KOMMENTAR

  Problemet er ikke at antallet rasister har økt. Problemet er at de er blitt mer synlige.

 3. DEBATT

  Dagens kortinnlegg, torsdag 12. april

 4. KRONIKK

  Bekjempelse av høyreekstrem terror krever andre metoder enn forebygging av negative holdninger hos folk flest

 5. VERDEN

  Blir vi mer positive eller negative til innvandrere? Slik svarte folk i 18 land.

 6. NORGE

  Fire av fem mener innvandrere opplever diskriminering i Norge