Debatt

Kringkastingsrådet trenger en mer moderne form | Julie Brodtkorb og Torgeir Uberg Nærland

  • Julie Brodtkorb (leder) og Torgeir Uberg Nærland (nestleder), Kringkastingsrådet
Skal behandlingen og diskusjonen av innspillene fra lisensbetalerne ha en verdi, må vi vite at de representerer NRKs seere. Det er vi redd de ikke gjør i dag, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra Kringkastingsrådets møte i mars.

Det trengs et bindeledd mellom lisensbetalerne og NRK. Men samtidig: Kringkastingsrådet slik det er i dag, trenger fornyelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er snart tre måneder og to rådsmøter siden nytt kringkastingsråd ble oppnevnt.

Da vi gikk inn i rådet, var det naturligvis fordi vi mener at rådet har en viktig funksjon.

Etter 100 dager inn i ny rådsperiode gjør vi oss følgende refleksjon: Det trengs et bindeledd mellom lisensbetalerne og NRK. Men samtidig: Rådet slik det er i dag, trenger fornyelse.

Våre oppgaver som leder og nestleder i rådet er å se til at de tusenvis av klagesaker får en akseptabel behandling.

Julie Brodtkorb.
Torgeir Uberg Nærland.

Samtidig mener vi at for at rådet skal fylle sin funksjon, må det orientere seg ut av det lineære univers og dit publikum har satt kursen: til alle de nye plattformene.

Ikke del av selvdømmeordning

Men først, noen grunnleggende fakta som både rådets tilhengere og kritikere bør ha med når vi diskuterer rådets fremtid:

  • Kringkastingsrådet er ikke, og har aldri vært, en del av pressens selvdømmeordning. Det er et råd, ikke et organ med beslutningsmyndighet. Det er opp til NRK selv om de vil lytte til rådene.
  • Kringkastingsrådet er først og fremst til for lisensbetalerne. Nettopp det at et flertall av medlemmene ikke kommer fra mediene, er verdifullt. Rådet gir stemme til de mange, leg og lærd, som ikke alltid føler at NRK treffer riktig, bredt nok eller er tilstrekkelig nyansert i sin journalistikk.
  • Klagebehandling er ikke den eneste viktige funksjonen rådet har. Gitt NRKs særstilling og samfunnsoppdrag trenger vi systematisk og regelmessig offentlig diskusjon av NRKs virksomhet. Det er nettopp det rådet fungerer som.
  • At «dobbeltbehandling» med PFU skulle være et problem, er vanskelig å skjønne når i høyden seks – 6 – saker i løpet av de seks siste årene har vært gjenstand for slik behandling. Og i disse tilfellene har PFU behandlet klagene på grunnlag av Vær Varsom-plakatens bestemmelser. PFU kan ikke ta opp problematiske avveininger som ikke er brudd på denne plakaten. Men det kan Kringkastingsrådet, som kan og skal behandle klagene på en mye bredere basis.

Legitim kritikk

Likevel mener vi at kritikerne av Kringkastingsrådet anfører legitim kritikk.

Faktum er at NRK selv har vært svært gode i raskt å tilpasse seg en befolkning som i tiltagende mindre grad ser programmer på lineær TV, men som heller flittig bruker NRK på andre plattformer.

Kringkastingsrådet står derimot igjen i en verden der kommunikasjonen skjer pr. e-post.

Et eksempel som illustrerer problemet, er Anders Magnus' Dagsrevy-innslag fra Stovner i valgkampen. Mens det kokte i sosiale medier med innlegg som var kritiske til NRKs negative vinkling, mottok Kringkastingsrådet kun et fåtall klager.

Da NRK lanserte Faten tar valget, mottok rådet til sammenligning en storm av klager sterkt kritiske til at NRK brukte en programleder med hijab.

Les også

Hijab-klagestorm mot NRK får kringkastingssjefen til å reagere kraftig: – Jeg blir opprørt og lei meg.

Samtidig var sosiale medier fulle av positive tilbakemeldinger på programmet, som ikke ble plukket opp av rådet.

Dette viser oss at hvilke plattformer rådet kommuniserer med NRKs brukerne på, er avgjørende for hvilke klager som blir løftet frem.

Trenger en mer moderne form

Vi mener at et råd har en nødvendig funksjon så lenge NRK er lisensfinansiert.

Men vi ser at Kringkastingsrådet trenger en mer moderne form.

Skal behandlingen og diskusjonen av innspillene fra lisensbetalerne ha en verdi, må vi vite at de representerer NRKs seere. Det er vi redd de ikke gjør i dag.


På Twitter: @JBrodtkorb og @TorgeirUbergNrl

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. NRK
  2. Kringkastingsrådet