Debatt

Norge er ikke søndagsstengt | Erling Lae

  • Erling Lae
    leder av NOU 2017:17 «På ein søndag?»
Er det greit at dagligvarebutikken på bensinstasjonen kan være 150 m², mens konkurrenten borte i veien bare kan være 100 m²? spør Erling Lae. Bildet er fra i Rema 1000 på Grünerløkka i Oslo i 2016.

Hva med fakta før konklusjoner?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Før jul forelå NOU-en «På ein søndag?», utredningen fra det offentlige utvalget som har vurdert reglene for søndagshandel. Den politiske debatten og aviskommentarer de siste ukene har dreid seg om det er galt eller riktig med søndagsåpne butikker. Dermed dreier debatten seg om noe annet enn utvalgets anbefalinger og ordlyden i regjeringens tiltredelseserklæring.

Utvalget tar utgangspunkt i at søndager og høytidsdager fortsatt skal skjermes, særlig av hensyn til de ansatte.

Erling Lae ledet utvalgsarbeidet i NOU 2017:17 «På ein søndag?»

Det store flertallet i utvalget, også representanter fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, mener samtidig at det er nødvendig å justere kriteriene for hvilke utsalgssteder som skal kunne holde åpent på søndag.

Dagens regelverk blir hverken håndhevet eller etterlevd i tilstrekkelig grad, og de fører til ulik konkurranse. Dette burde tilhengerne av søndagsstengte butikker være opptatt av.

Les også

Kristin Clemet om søndagsåpne butikker: I dag skal vi kose oss!

Likhet for loven

Er det greit at dagligvarebutikken på bensinstasjonen kan være 150 m2, mens konkurrenten borte i veien bare kan være 100 m2? Utvalget foreslår inntil 150 m2 for alle søndagsåpne dagligvarebutikker. Det vil neppe eksponere mange flere for søndagsarbeid, men gi bedre plass mellom reolene. Men det viktigste er likhet for loven. Dessuten er det ufornuftig å skyve salg av dagligvarer ut på motorveien.

En tredjedel av landets kommuner er definert som turiststeder og har helt eller delvis fritak fra alle reguleringer på søndager og høytidsdager. Trenger ikke de ansatte søndagsfri i disse kommunene?

Kriteriene for turiststeder praktiseres ulikt fra fylke til fylke, og forretninger med delvis samme kundegrunnlag har ulike regler. Hvorfor kan ikke feriegjester og fastboende i Stavern og Helgeroa greie seg med de samme søndagsreglene som hjemme eller i Larvik, fem kilometer unna? Hva er begrunnelsen for at Brenneriroa i Løten er et turiststed?

Utvalget anbefaler at unntaket for turistkommuner må ha en tydeligere distriktspolitisk begrunnelse eller være nødvendig for å gi tilreisende tilstrekkelig service som i Geiranger eller på Nordkapp.

Les også

Klesbutikker har søndagsåpent på Grünerløkka

Urimelig regelverk?

Mange steder holder små faghandlere åpent søndag ettermiddag. Dette er ulovlig. Skal de anmeldes? Eller er det regelverket som er urimelig?

Politiet har sluttet å håndheve disse reglene. Utvalget mener det må være bedre å bruke areal enn vareutvalg som kriterium for å holde åpent. Da er det mulig å håndheve reglene i en tid hvor dagligvarebutikker selger bøker og møbelbutikken selger blomster.

Hvorfor skal plantesalg og salg av souvenirer og husflidsvarer være unntatt fra alle regler? Utvalget anbefaler likhet for loven også her.

Med de endringene utvalget foreslår, vil Norge som eneste nordiske land fortsatt begrense varehandelen søndag. Uten slike endringer, vil reglene være så inkonsekvente at de neppe vil stå seg over tid.

Les også

Oslo-politiet har henlagt alle anmeldelsene fra Rema 1000 om søndagsåpne butikker

Opphetet debatt

Og så et lite hjertesukk. Det mest særnorske er ikke stengte eller åpne butikker søndag, men temperaturen og støynivået i debatten.

I Sverige hvor liberaliseringen ble drevet gjennom av sosialdemokratene, mener den svenske kirke det motsatte av Den norske kirke.

De strengeste reguleringene finnes i det sekulære Frankrike. I Tyskland er skjermingen av søndag hjemlet i grunnloven, men de nordiske land, Skottland, Irland, Italia og delvis Nederland er uten reguleringer av søndagshandel.

I Norge bor 4,2 millioner mennesker mindre enn 15 minutter fra en søndagsåpen dagligvarebutikk. Norge er ikke søndagsstengt. En tur til Sverige i tilstrekkelig avstand fra norskegrensen, vil avsløre at søndagen er like lukket og fredelig som i Norge. Men derfor burde det vært mulig for begge parter i debatten å kvitte seg med de mest høystemte argumentene.

Utvalgets anbefalinger vil medføre en forsiktig liberalisering for mindre utsalgssteder, og samtidig en viss innstramming for andre. I tillegg til kos og hvile, er også likhet for loven en positiv verdi. Også på en søndag.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter
Les også

Aftenposten mener: Helligdagen er ingen hellig ku

Les mer om

  1. Søndagshandel