Unge trenger flere boliger, ikke mer gjeld | Mari Holm Lønseth

Vi gjør de unge en bjørnetjeneste om de får ta opp mer lån enn de kan betjene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høyre vil at flere unge skal eie sin egen bolig. Da må det bygges mer og planlegges bedre, slik at prisene holdes nede og gjeldsveksten under kontroll.
Flere mener at boliglånsreglene gjør det vanskelig for unge å kjøpe bolig. Noen mangler 15 prosent egenkapital og noen vil låne mer enn fem ganger inntekt. Mange mener det er urettferdig å måtte gå fra leiekontrakt til leiekontrakt i stedet for å kunne kjøpe.

Uten reglene ville prisene vært høyere

Reglene kan virke kjipe, men de er viktige. Uten disse vil prisene presses opp. Høy gjeld betyr mye for privatøkonomien. Mange førstegangskjøpere forholder seg ikke til at renten en dag stiger.

Norges Bank planlegger å heve renten opptil to prosentpoeng de neste årene. Det betyr 40.000 kr mer i rentekostnader årlig ved et lån på to millioner. Mange risikerer å ta opp et lån de ikke kan betjene. Høy gjeld kan også gå ut over norsk økonomi for øvrig. Da bruker folk en større andel av pengene sine på å betjene boliglån, på oppussing og annet.

Rekordhøy andel unge boligeiere

Det er ingen grunn til å svartmale situasjonen. Hele 40 prosent mellom 25 og 30 år bor i en bolig de eier selv. Det er rekordhøyt. I fjor ble det bygget rekordmange boliger. Nye regler gjør at byggekostnadene for leiligheter er redusert med over 100.000 kr pr. leilighet. Det som er gjort på tilbudssiden har bedret situasjonen for dem som vil inn på markedet.

Selv om situasjonen ikke er så mørk, må vi sørge for at folk flest fortsatt eier boligen de bor i.

Fire tiltak kan få kostnadene ned og byggetakten opp:

1. Fulldigitaliser byggesaksprosessen. Utbyggerne må få raskere svar på byggesøknadene.

2. Forenkle planregelverket i kommunene. Det skal være lett for kommunene å planlegge nok boliger.

3. Tilpass byggteknisk forskrift til digital saksbehandling. Det må gå raskere og enklere å bygge.

4. Bygg flere boliger i pressområdene. Kommunene må akseptere at det bygges høyere og tettere.

Vi må legge til rette for at dem som ønsker det, skal ha muligheten til å kjøpe seg sin egen bolig. Å kunne ta opp mer lån enn man kan betjene, løser ingen problemer. Gjeldsveksten kan da fort bli en trussel både for den enkelte og for det norske selveierdemokratiet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.