Debatt

Arbeidslivet etterlyser praktisk orienterte utdanninger. Flere bør satse på fagskoleutdanning | Trond Blindheim

  • Trond Blindheim
    Trond Blindheim
    Dosent, Høyskolen Kristiania

Fagskolenes fortreffelighet er nærkontakten de har med bransjene de utdanner for, skriver Trond Blindheim. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Matej Kastelic / Shutterstock / NTB scanpix

Universitetene forbereder studentene til eksamen. Fagskolene forbereder elevene til tiden etter eksamen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

15. april er en viktig dato for 112.000 utdanningssøkende. Da går søknadsfristene ut.

Av 256.000 studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene, er 135.000 bachelorstudenter. Kun 38 prosent av dem fullfører studiene på normal tid. 30 prosent fullfører aldri. Det er dårlig samfunnsøkonomi, og betyr store kostnader for den enkelte.

Lav gjennomføring har mange årsaker: Noen dropper ut fordi studiene er tidkrevende, andre fordi studiene er for yrkesfjerne. I en tid hvor arbeidslivet etterlyser praktisk orienterte utdanninger, er det derfor betimelig å minne om fagskolene.

Trond Blindheim er rektor ved Høyskolen Kristiania.

Fagskolene stiller samme krav til opptak som høyskoler. Forskjellen er at de stiller ufravikelige krav om bransje- og yrkesnærhet. En fagskoleutdanning gir yrkeskompetanse, helt uten ytterligere opplæringstiltak.

«Øving gjør mester»

På fagskoler er det pedagogiske prinsippet at øving gjør mester, og elevene lærer å finne løsninger som kan brukes i yrkesmessig sammenheng. Lærerens oppgave er å gi praktisk veiledning til tilegnelsen av yrkesmessige ferdigheter og kompetanse.

Tusener av dem som i dag søker seg inn på bachelorstudier, ville blitt mer bekvem med fagskolenes læringsformer, fordi akademisk læring tar oppmerksomheten bort fra yrkesutøvelse, og over i forskningsmetode og teori. Dessuten blir praktisk fagkompetanse systematisk nedvurdert ved høyskoler og universiteter. Det blir selvsagt også høyskole- og universitetsansatte som har praktisk yrkeserfaring.

Det hjelper ikke å være en dyktig underviser når en publisering i et hvilket som helst obskurt tidsskrift teller mer, fordi man får forskningspoeng og dermed akademisk prestisje. Det gjør ikke god undervisning.

Les også

Kunnskapsministeren: – Det er frustrerende at mange møter de samme fordommene mot yrkesfag som da jeg gikk på skolen

Nærkontakt med bransjene

Nok et argument for å satse sterkere på fagskolene, er overetableringen av masterutdanninger. Denne utviklingen har ført til at mange bachelorutdanninger er blitt mindre yrkesrettede, fordi man har vært opptatt av at bachelorutdanningene skal tjene som forberedelse til masterutdanninger og senere forskerutdanninger.

Fagskolenes fortreffelighet er nærkontakten de har med bransjene de utdanner for. Spissformulert: Mens universitetene er opptatt av å forberede studentene til eksamen, er fagskolene opptatt av å forberede elevene til tiden etter eksamen. Kunnskapsdepartementet bør satse enda sterkere på landets fagskoler.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. Samfunnsøkonomi
  4. Yrkesfag