Kjøp torvfri jord! Plantene trives og klimagevisten er kjempestor | Christian Steel

19e608a4-b784-9596-5a67-863485b3d5ba.jpg

Uttaket av torv fra norske myrer fører til enorme klimagassutslipp. Nå må forbrukerne på banen og droppe torvjord i hagen. Plantene trives like godt uten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er igjen tid for hagearbeid og det er høysesong for salg av hagejord, men få forbrukere vet at hagejorden som selges på hagesentrene knapt består av jord.

  • En vanlig pose hagejord kan inneholde opptil 100 prosent torv.
  • For å få torv, må man drenere og grave opp myr.
  • Myrødeleggelsene fører til store klimagassutslipp, ødelagte rasteplasser for trekkfugler, og økt flomfare.
    Torven du kjøper på hagesenteret er med andre ord en miljøbombe. Derfor oppfordrer vi alle til å be om torvfri hagejord neste gang dere er på hagesenteret.

Myra er verdens beste karbonlager

«Norges regnskog» kalles myra av dem som forsker på den. Ødelegger vi myra, blir karbonet eksponert for luft og blir til CO2 – en klimagass som bidrar til global oppvarming.

Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2, noe som tilsvarer Norges totale klimautslipp i 66 år! Når dette karbonet ligger under myra er det verdens beste karbonlager. Men for å få torv fjerner vi på få år dette karbonlageret som naturen har brukt tusenvis av år på å bygge opp. Så hvorfor fortsetter vi med dette? Ikke for plantenes del, viser det seg.

Stadig flere hagesentre tilbyr nå torvfri jord, noen hagesentre er til og med blitt helt torvfrie. Og plantene klarer seg fint! Torv inneholder nemlig ikke næring plantene trenger, og det finnes gode alternativer til torv, som kompostbasert jord.I Englandhar de forlengst begynt å fase ut torv.

Norske myrer ødelegges

Her hjemme har Miljødirektoratet advart forbrukere mot torv, og klima— og miljøminister Vidar Helgesen har vist at han kjenner godt til fordelene ved å la myra ligge: Nylig sa han at Indonesia må verne mer torvmyr for å hindre klimagassutslipp, og at om indonesiske selskaper skal bli bærekraftige må de slutte å ødelegge myr. Da glemte han kanskje at det årlig ødelegges over 5000 dekar myr i Norge, noe som tilsvarer 700 fotballbaner?

I tillegg til torvproduksjon trues norske myrer av veibygging og dyrking. Men det må ikke være sånn! Det finnes alternative måter å få både åkre, veier og hagejord på.

En myr = utslipp fra 150.000 biler

Allerede er en tredjedel av all myr under tregrensen i Norge ødelagt. I disse dager er en myr på Romerike kalt Jødahlsmåsan i ferd med å bli drenert for å bli solgt som torv. Jordforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Arne Grønlund, har regnet ut at torvuttaket fra denne myra alene vil føre til klimagassutslipp tilsvarende det 145.000 personbiler slipper ut i løpet av et år. Det er forøvrig et større utslipp enn forventet årlig reduksjon ved elektrifiseringen av plattformen Troll A, et klimatiltak kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner.

Å la myra ligge er ikke bare et effektivt klimatiltak, det er også gratis.

Sabima – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold – jobber for et forbud mot torv, men dessverre tør de færreste politikere sette foten ned for næringene som tjener på torvproduksjon. Da må forbrukerne på banen. Kjøp torvfri jord i stedet for torv. Med forbrukermakt kan vi få enda flere til å selge torvfri jord og fase ut torven, og slik kan vi redde myra – og miljøet.

Mer om myr, miljø og klima her:


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: