Debatt

Styrk fastlegeordningen | Kjersti Toppe

 • Kjersti Toppe
  Stortingsrepresentant (Sp), helsepolitisk talsperson

Den enkelte fastleges arbeidsbelastning og listelengde må ned, skriver Senterpartiets helsepolitiske talsperson. (Illustrasjonsbilde) Foto: Peter Mydske og Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helseministeren og Regjeringen kommer ikke utenom at antallet fastleger må økes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den enkelte fastleges arbeidsbelastning og listelengde må ned, skriver Senterpartiets helsepolitiske talsperson. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kjersti Toppe Foto: Peter Mydske

Norge sliter nå med å få tak i nok fastleger. Rekrutteringssvikten rammer hele landet. Flere spår at ordningen vil bryte sammen. Med samhandlingsreformen er arbeidsbelastningen på fastlegene økt. Pasienter skrives tidligere ut fra sykehus.

Men også medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder har lagt press på fastlegene. I tillegg bidrar utviklingen med flere eldre og en økning av pasienter med livsstilssykdommer som diabetes, KOLS, hjerte-karsykdommer og demens.

Mange bor hjemme og må følges opp av fastlegen. Nasjonale politikere er lenge blitt advart mot at det styres mot fastlegekrise i Norge.

Les også

Les også: Fastlegene roper varsko: Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak! | Kirsten Rokstad

Regjeringen glemte fastlegene

Men da Regjeringen fremmet Primærhelsemeldingen i 2015, var fastlegene glemt.

Regjeringen lanserte da såkalte primærhelseteam som skulle være fremtidens løsning på utfordringen i kommunehelsetjenesten. Fastlegenes rolle og ansvar ble tonet ned.

Helseminister Bent Høie har i stor grad vist til at det er kommunenes ansvar når de sliter med rekruttering til fastlegestillinger. I sommer har han, etter stort politisk press, uttalt at Regjeringen likevel vil fremme en nasjonal handlingsplan for fastlegeordningen. Men først i 2020.

Men fastlegekrisen krever handling nå. Ikke i statsbudsjettet i 2021, etter at en handlingsplan er fremmet i 2020.

Primærhelseteam kan selvsagt være en måte å organisere det kommunale medisinske tilbudet på. Men dette får en aldri til å fungere om det ikke ligger en solid fastlegeordning til grunn.

Befolkningens behov for lokale legetjenester vil øke i årene som kommer. I Sverige har Høies resept, team-organisering, svekket befolkningens fastlegetilbud. Det vil også skje i Norge dersom Regjeringen ikke endrer kurs.

Behovet for familieliv

Helseministeren og Regjeringen kommer ikke utenom at antallet fastleger må økes. Finansieringen må bedres, og det må bli flere utdanningsstillinger med tilbud om fastlønn. Den enkelte fastleges arbeidsbelastning og listelengde må ned.

Myndighetene må ta grep for å redusere de mer administrative oppgaver fastlegene i dag er satt til å løse, eksempelvis knyttet til fraværsgrense og inngåelse av private helseforsikringer.

Les også

Les også: Overbelastede fastleger skaper problemer for andre helsetjenester | Lars E. F. Johannessen


Legestudenter har i dag bare cirka 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten. Det er svært lite. Å øke denne vil være viktig for å rekruttere flere nyutdannede til jobb i kommunene etter endt studium.

I tillegg må fastlegearbeidets organisering og finansiering legge bedre til rette for unge legers behov for ordinære yrkes- og familieliv. Senterpartiet forventer at statsbudsjettet for 2019 som legges frem i oktober, inneholder strakstiltak for fastlegeordningen.

Det er ikke på grunn av fastlegene dette er viktig. Men hensynet til norske pasienter.


Les Helene Skjeggestads kommentar:

 1. Les også

  Ikke ødelegg fastlegen min

 2. Les også

  Les også: Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Taperne? Det blir pasientene. | Christian Nelson

Les mer om

 1. Fastlegene
 2. Helsetjenesten
 3. Helsepolitikk
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Fastlegeordningen er en suksesshistorie som sliter

 2. MENINGER

  Fastlegeordningen trenger øyeblikkelig hjelp

 3. POLITIKK

  Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene

 4. DEBATT

  Mer penger i potten gir ikke flere fastleger eller økt rekruttering

 5. DEBATT

  Våkn opp, du risikerer å miste fastlegen din! Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak.

 6. KRONIKK

  Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Ønsker helseministeren svenske tilstander?