Debatt

Store regioner er en forutsetning for store oppgaveoverføringer | Terje P. Hagen

 • Terje P. Hagen
  Leder av ekspertutvalget for regionreformen

Artikkelforfatteren har ledet utvalget som har arbeidet med fylkessammenslåing. Her under en presentasjon på årets Arendalsuke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«La oss anta at det overføres 100 kroner pr. innbygger til folkehelsearbeidet. En fylkeskommune på Finnmarks størrelse vil da ha om lag 7,6 millioner kroner til rådighet. Troms og Finnmark tilsammen vil ha 3-4 ganger så mye.»

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste ukene har budt på diskusjoner om den fremtidige regionstrukturen og hvilke oppgaver som eventuelt kan flyttes fra staten til regionene ved ulike alternativer for fylkeskommunenes størrelse.

Fra 19 til 11 fylkeskommuner

Ekspertutvalget som vurderte hvilke oppgaver som kunne overføres til de nye fylkeskommunene, avga sin innstilling 1. februar i år. Utgangspunktet var at Stortinget hadde vedtatt å redusere antall fylkeskommuner fra 19 til 11, og at den minste fylkeskommunen ville få om lag 240.000 innbyggere.

Med dette utgangspunktet konkluderte utvalget med at «regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell oppgaveoverføring til fylkeskommunen». Det er altså vedtaket om større regioner som begrunner forslagene om overføring av oppgaver.

Les også

Regionreformen: Regjeringen og Stortinget må levere! | Gunn Marit Helgesen

Spesialiserte oppgaver

Utvalget diskuterte ikke hvilke oppgaver som kan overføres dersom den minste fylkeskommunen får et innbyggertall lavere enn 240.000.

Men generelt gjelder det at spesialiserte oppgaver trekker i retning av større enheter enn mindre spesialiserte oppgaver, og oppgaver som krever store investeringer trekker i retning av større enheter enn oppgaver der det kreves mindre investeringer.

Barnevern

Barnevernsinstitusjonene er et eksempel på en spesialisert oppgave som ekspertutvalget foreslår overført til de nye fylkeskommunene.

Spesialiseringsgraden har økt etter at fylkeskommunene sist hadde ansvaret, noe som gjør at et større opptaksområde enn tidligere er nødvendig for kostnadseffektiv drift. Spesialiseringen stiller også høyere krav til kompetanse.

Samferdsel og kultur

Fylkeskommunene har i dag store investeringsoppgaver innen samferdselssektoren. Ekspertutvalget foreslår overføring av ytterligere investeringsoppgaver, primært i kultursektoren.

Store investeringsoppgaver krever store enheter blant annet fordi en må ha mulighet til å håndtere usikkerhet ved kostnadsanslagene.

Les også

Venstre åpner for et Finnmark «for halv maskin»

Ressurser mobiliseres

Et tredje moment forbundet med størrelse er at store enheter gir større muligheter for å mobilisere ressurser.

Ekspertutvalget foreslår eksempelvis å overføre de økonomiske virkemidlene innen folkehelsearbeidet til fylkeskommunene.

La oss anta at det overføres 100 kroner pr. innbygger. En fylkeskommune på Finnmarks størrelse vil da ha om lag 7,6 millioner kroner til rådighet. Troms og Finnmark tilsammen vil ha 3-4 ganger så mye.

Dette øker fylkespolitikernes mulighetsrom. Antar vi at de setter inn ressursene der problemene er størst, vil det føre til en betydelig økning av innsatsen i Finnmark.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også:

 1. Les også

  En fabel om regionreformen. Eller kanskje til og med en profeti | Åsmund Thorkildsen

 2. Les også

  En helhetlig teaterpolitikk, takk | Arne Nøst

Les mer om

 1. Regionreform
 2. Debatt
 3. Finnmark

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Venstre snur – åpner for at Finnmark kan fortsette alene

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Regionreformen reddet: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Forlanger at KrF snarest mulig avklarer Finnmark-spørsmålet

 4. POLITIKK
  Publisert:

  – En tvangssammenslåing vil oppleves som et nytt overgrep mot Finnmark

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Flertall i Akershus for omkamp om kjempefylket Viken

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Regionreformen er allerede moden for revisjon