Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid

  • Dag Bratlid
    Dag Bratlid
Vi må unngå at vaksineskepsis blir til vaksinemotstand, noe både den enkelte og folkehelsen vil tape på, skriver innleggsforfatter.

Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten den 30. juli har Therese Sollien en interessant kommentar på bakgrunn av den siste vaksineskandalen i Kina. Artikkelen skjemmes av overskriften «Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig». Siden mange bare leser overskrifter, som kan være feilaktige og villedende som i dette tilfellet, er det grunn til å påpeke noen relevante fakta.

Les også

Les også: Foreldrene trodde barna ble beskyttet mot rabies og stivkrampe. Men vaksinene var bare juks.

Kan være livreddende

I 2009 gjennomførte helsemyndighetene et omfattende vaksinasjonsprogram mot svineinfluensa. Programmet ble støttet av informasjonskampanjer og praktisk tilrettelegging av vaksinasjonen.

Et flertall av befolkningen lot seg da vaksinere. I ettertid vet vi at vaksinen førte til at mange vaksinerte utviklet den alvorlige sykdommen narkolepsi, og mange av disse vil ha livslang uførhet og plager.

Det har vist seg at alle de som utviklet narkolepsi etter vaksinasjonen, hadde en genstruktur som også er vanlig hos en stor del av befolkningen. Hvorfor noen med dette genet utviklet narkolepsi, mens andre ikke, vet vi foreløpig ikke.

Vi vet imidlertid at blant dem som har denne genstrukturen og ikke lot seg vaksinere, unngikk flere å få narkolepsi. Vaksineskepsis behøver derfor ikke være tullete – i dette tilfellet var den også livreddende!

Les også

Les også Ingeborg Senneset: Ja, kjære vaksinemotstander. Jeg opplevde bivirkninger etter å ha tatt vaksine

Alvorlige komplikasjoner er sjeldne

Bortsett fra svineinfluensavaksinen i Vesten og vaksinasjonsprogrammer i Kina, er alvorlige komplikasjoner etter vaksiner meget sjeldne. I en liten befolkning som vår er de så sjeldne at mange, også fagfolk, mener de ikke forekommer fordi skadene kanskje kan ha andre forklaringer.

Flere land har opprettet egne organer for å vurdere vaksineskader. VICP (det amerikanske National Vaccine Injury Compensation Program) publiserer regelmessig oversikter over dette.

Fra 1.1.2006 til 31.12.2014 behandlet de totalt 526 alvorlige skader etter vaksiner. De inngår også i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I 280 av sakene ble det funnet årsakssammenheng med vaksinen.

I forhold til antall vaksinerte var imidlertid slike skader sjeldne, og overført til norske forhold vil vaksineskade derfor bare inntreffe noen få ganger i året eller sjeldnere.

I Norge er det i tillegg til erstatning for narkolepsi også blitt utbetalt erstatninger til barn for andre skader og etter andre vaksiner. Det er for eksempel ME etter meningokokkvaksine og svineinfluensavaksine, ryggmargslammelse etter svineinfluensavaksine og MS etter MMR-vaksine, for å nevne noen.

Les også

Les også Ingeborg Senneset: Nei, obligatorisk vaksine er ikke tvangsmedisinering. Og ja: Nå er det på tide å innføre det.

Barn og unge spesielt utsatt

Erfaringene fra svineinfluensavaksinasjonen har poengtert tre viktige forhold: 1) vaksiner kan ha skader ingen kunne tenkt seg, 2) individuelle egenskaper ukjente på vaksinasjonstidspunktet kan disponere for skade, og 3) barn og ungdom er spesielt utsatt.

Det var særlig barn og ungdom som utviklet narkolepsi, nesten ingen voksne med den samme genetiske disposisjonen. Vaksiner er et av den moderne medisinens største bidrag til folkehelsen, men er som alle medikamenter forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger.

Samfunnet og folkehelsen er avhengige av at flest mulig slutter opp om vaksinasjonsprogrammene. Vaksineskepsis kan for den enkelte være sunt, slik skepsis ofte er, men derfor er det viktig at myndighetene har en åpen behandling av denne problematikken og tar ansvar som etter svineinfluensavaksinen.

Da kan vi unngå at vaksineskepsis blir til vaksinemotstand, noe både den enkelte og folkehelsen vil tape på.