Debatt

Selv Gerhardsens verden har forandret seg | Einar Lie

 • Einar Lie
  Einar Lie
  Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Statsminister Einar Gerhardsen holder 1. mai-tale på Youngstorget i Oslo i 1957.

Einar Gerhardsens løsninger fra 50-tallet løser neppe dagens problemer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mímir Kristjánsson bringer 8. mai et friskt svarmin kommentar 30. april om hva vi kan lære av Einar Gerhardsen. Kristjánsson diskuterer en rekke enkeltheter ved kommentaren, uten helt å se hvilken helhet argumentene faller inn i.

Kristjánssons bok Hva ville Gerhardsen gjort? byr på mye kunnskap, ikke minst bidrar den til å reise en reell politisk debatt om veivalg fremover, som vi ellers har lite av. Men jeg tror fortsatt ikke at det å hente opp Gerhardsens løsninger fra 50-tallet er noen treffsikker måte å løse dagens problemer på.

Einar Lie. Foto: Olav Olsen

Det er også en tvilsom historiebruk: Å flytte en persons konkrete løsninger ut av sin historiske kontekst og langt frem i tid, til en periode der teknologi og økonomi, nasjonen og samfunnet, er vesentlig endret.
De målene Gerhardsen hadde – vekst, høy sysselsetting, jevn fordeling, kombinert med en balansert økonomisk utvikling – har ganske riktig gyldighet også i dag. Men vi når ikke målene på samme måte som i femtitallets industrisamfunn, eller i tidligere tiders jordbrukssamfunn, for den saks skyld.

Ett eksempel: I dagens Norge har vi en åpen økonomi, med et ekstremt høyt lønns- og inntektsnivå. Samtidig har vi en lav arbeidsdeltaking fra deler av den voksne befolkningen, blant dem noen innvandrergrupper, vi har og mange med diffuse plager på helserelaterte trygder, særlig uføretrygd. Dette henger i noen grad sammen med et arbeidsliv med høyt press, høye produktivitetskrav, og raskt skiftende krav til kompetanse.

På Gerhardsens tid var man stort sett i arbeid hvis man hadde synet, armer og ben i behold. Virkemidler og politisk retorikk var knyttet til dette. «Arbeidssky personer settes om nødvendig i tvangsarbeid,» het det i et av programmene, der den samlende vekstideologien ble presentert. Alle hadde rett og plikt til arbeid. Problemet løst.

Mitt doble poeng forrige mandag var at man burde forholde seg til dagens utfordringer, dagens kompleksitet, for å løse slike problemer. Hvordan vi skal forene vekst og sysselsetting i vår moderne høykostnadsøkonomi, er behandlet de siste tiårene av en mengde offentlige utvalg, med bred deltagelse fra våre beste eksperter og partene i arbeidslivet.

Hadde vi hatt den nytenkende, lyttende Gerhardsen her i dag, tror jeg hans betraktninger hadde tatt utgangspunkt i disse, i stedet for å kopiere løsninger fra politikere for 60 år siden.

Les også:

 1. Les også

  Kronikk av Mímir Kristjánsson: Arbeiderpartiet trenger et ideologisk ankerfeste for å holde stand

Les mer om

 1. Mímir Kristjánsson
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Gjenreisning av Arbeiderpartiets storhet kan ikke bygge på oppskrifter fra partiets forrige storhetstid.

 2. DEBATT
  Publisert:

  Hvorfor skal vi ikke lære av Gerhardsens oppskrift?

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Er Støre klar for å slippe Ap-debatten fri?

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Arbeiderpartiet går ut mot Norges Bank

 5. DEBATT
  Publisert:

  Du kan miste 30 år av livet ditt. Risikoen for sykdom og vold øker dramatisk. Diagnose: hjemløs

 6. VERDEN
  Publisert:

  Merkel prøver å løse landets arbeidskrise ved å invitere flere utlendinger