Debatt

Elever trenger beskyttelse mot lærermobbing | Anne Lindboe

  • Anne Lindboe
    Barneombud
I de ytterst få sakene der det kan være en mulig motsetning mellom læreres ytringsfrihet og vern av elevene, vil det være mulig å løse, skriver barneombud Anne Lindboe (bildet).

Listen over eksempler på lærermobbing er dessverre lang.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter «Malkenes-saken» ønsker Aftenposten en kritisk gjennomgang av den nye mobbeloven.

Les også

Aftenposten mener: Opplæringsloven må evalueres

Loven skal gi elevene sterkere vern mot mobbing fra lærere og trådte i kraft for under et år siden.

En kritisk gjennomgang etter en opprivende debatt om en svært spesiell sak i Oslo vil kunne føre til en svekkelse av sårbare elevers vern mot lærermobbing.

Ekstra ille når voksne krenker

2 prosent av norske elever blir mobbet av en voksen to til tre ganger pr. måned eller oftere.

En 12-åring forteller: «En lærer kaller alle med briller for Brille-Jesus. Det er ikke morsomt. Jeg har sagt fra, men han gjør det fortsatt.»

Ungdommer vi intervjuet høsten 2017, fortalte om lærere som trakasserer elever seksuelt.

Listen over eksempler på lærermobbing er dessverre lang.

Voksne i skolen skal sørge for at alle elever blir inkludert og er trygge på skolen. Når de voksne krenker elevene, er det ekstra ille. Det er vanskeligere å si fra, og det legitimerer krenkende adferd fra andre.

Det er derfor den nye mobbeloven tydeliggjør skolens ansvar for å stanse slike krenkelser.

Les også

Skolelederne i Oslo: – UIsrud-rektor har fulgt ordre, men gjøres til syndebukk

Mobbelov i veien for ytringsfriheten?

I debatten blir mobbeloven satt opp mot ytringsfriheten. Det er unødvendig.

Loven skal sikre at saker der voksne krenker barn blir tatt på alvor: Ved mistanke om at en voksen på skolen krenker en elev, skal rektor og skoleeier varsles. Skolen skal undersøke saken og finne tiltak for å sørge for at eleven(e) får et trygt og godt skolemiljø.

Reglene skal sikre at skolen tar tak i sakene og at de blir dokumentert.

Opplæringsloven gir ikke skolen eller kommunen mulighet til å iverksette ulovlige tiltak, for eksempel å legge for store begrensninger på ytringsfriheten.

I de ytterst få sakene der det kan være en mulig motsetning mellom læreres ytringsfrihet og vern av elevene, vil det være mulig å løse.

Usikkerhet rundt nye regler

I starten kan det være usikkerhet rundt praktisering av nye regler.

Ansvarlige myndigheter må sikre at skoler og skoleeiere får god, felles informasjon om hvordan reglene kan praktiseres slik at både ytringsfriheten og elevenes rett til et godt skolemiljø blir ivaretatt.

Les også

Fordommer venter nå elevene fra Ulsrud | Morad Jarodi

Ved behov kan Kunnskapsdepartementet supplere lovforarbeidene når det gjelder for eksempel forholdet til ytringsfriheten. Basert på en tolkningsuttalelse eller instruks kan skoleeiere og andre få tydelig informasjon om forholdet mellom opplæringsloven og annet regelverk.

Ikke frata dem vernet

Elevene som trenger vern mot lærermobbing, har forsvunnet i debatten om mobbeloven. Vi må ikke frata dem vernet loven gir dem.

Mange eksempler har vist at skoler ikke har tatt slike saker på alvor. Derfor trenger vi et regelverk som sikrer at skolene tar tak i og løser sakene raskt.

Uten en slik beskyttelse setter vi skolegangen til sårbare elever i fare.


På Twitter: @Barneombudet

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Mobbing
  3. Ulsrud-saken