Debatt

En meget kritisk betraktning om Regjeringskvartalet | Fredrik Torp

 • Fredrik Torp
  Sivilarkitekt MNAL, Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet

Nå må snart Regjeringen ta til fornuft i Regjeringskvartal-saken, og lytte til samfunnet rundt seg, mener sivilarkitekt Fredrik Torp. Foto: Rolf Øhman

Siv Jensen og Erna Solberg: Hører dere meg? Det har vært nok sløsing i byen vår når det gjelder store, statlige prosjekter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I februar skrev jeg et innlegg her i avisen som omhandlet utbyggingen av nytt Regjeringskvartal. Overskriften den gang var «En kritisk betraktning».

Tre måneder er gått, ingenting er endret på gigantprosjektet. Overskriften blir derfor skjerpet.

Les også

Regjeringskvartalet – en kritisk betraktning

Hva har hendt siden sist?

1.

Jeløyaerklæringen. Venstre får gjennomslag for at «Regjeringen skal vurdere en trinnvis nedskalert utbygging». Hva innebærer dette?

2.

Et bredt flertall i Oslo bystyre retter krass kritikk mot Regjeringen «som ikke tar hensyn til byen». Flertallet er uten Høyre og Frp. Kun et bygg, Høyblokken, skal gjenbrukes! (I mitt innspill for tre måneder siden påpekte jeg at 13 av 20 departementer kunne få plass i eksisterende bebyggelse.)

3.

Jan Bøhler (AP), Guri Mellby (V) og Michael Tetchner (H) går mot prosjektet i sin nåværende form på et åpent møte i Litteraturhuset 7. mai. Kan man forvente at en samlet Oslo-benk kan ta affære nå?

4.

Stor motstand i byen mot det gigantiske prosjektet. Ingen liker det. Statsbygg er som vanlig taus, og deltar ikke i debatten. Prosjektet «ruller og går».

Les også

Oslo-politikere frykter at regjeringskvartalet blir et «dødt byrom»: – Tar ikke hensyn til byen

5.

I fagtidsskriftet Byggeindustrien kan man bl. a lese følgende: «I tre avstengte etasjer på Statsbyggs hovedlokaler i Oslo, sitter byggherrens prosjekteringsledelse og vinnerteamet Team Urbis adskilt fra resten av Statsbygg. Inn hit finnes det bare en dør, du må gjennom en sikkerhetssluse for å få adgang, og arbeidslokalene er spesialtilpasset for å hindre avlytting...»

Man spør seg: Blir det «åpen by og trivelige lokaler» av en helt lukket og sikkerhetsklarert planleggingsprosess? Og hvem bryr seg om å avlytte den? Hva er det som er så spesielt med dette gigantiske, helt vanlige og lite oppsiktsvekkende kontorprosjektet?

Les også

Det er ingen skam å snu. Bombesikkerhet og effektivitet er ikke alt når nytt Regjeringskvartal skal bygges

6.

I mitt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. mars i år, mottok jeg følgende svar: «Vi har merket oss at du i din betraktning i Aftenposten tar opp en rekke tema i tilknytning til nytt Regjeringskvartal, f.eks. bruk av Deichmanske bibliotek og R5. Dette er tema som det etter grundige vurderinger og utredninger er fattet beslutninger på. Det er derfor ikke anledning til å prioritere et møte om dette.» Tenk det ...

Hva mener egentlig Regjeringen nå som prosjektet skal «nedskaleres», og hva med de andre tema jeg spiller inn, som videreføring av Victoria terrasse og bevaringen av Y-blokken?

Les også

Cellekontor eller kontorlandskap? Dette sier forskningen om hva som er best

Konklusjon

Jeg forventer nå, på skattebetalernes vegne, at et kostnadsoverslag for ny bebyggelse på ca. 140.000 m2 delvis over/delvis under bakken fremlegges, og pris for infrastruktur (gater, plasser og park etc.) medtaes.

Det er innsendt rivesøknad for Y-blokken til Plan- og bygningsetaten. Saken må straks trekkes tilbake og behandles av Stortinget før en så dramatisk operasjon eventuelt kan igangsettes.

Jeg forventer i tillegg, stadig på skattebetaleren vegne, at et nedskalert prosjekt i henhold til Jeløyerklæringen, umiddelbart blir presentert – også med prisoverslag.
Nå må snart Regjeringen ta til fornuft i denne saken, og lytte til samfunnet rundt seg.

Siv Jensen og Erna Solberg: Hører dere meg? Det har vært nok sløsing i byen vår når det gjelder store, statlige prosjekter.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Regjeringskvartalet
 2. Regjeringskvartalet
 3. Byutvikling

Regjeringskvartalet

 1. DEBATT
  Publisert:

  Hvem har lettvint omgang med premisser, Astrup?

 2. DEBATT
  Publisert:

  Vi må bygge et nytt regjeringskvartal

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Kronikk: Rivningen av Y-blokken må stanses til koronakrisen er over og demokratiet er tilbake

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kulturnasjoner river ikke regjeringsbygninger. Redd i det minste Picasso!

 5. OSLO
  Publisert:

  I åtte år har regjeringsbygningen vært en bombeskadet ruin. Nå forsvinner den fra Oslo sentrum.

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Riving av Y-blokken. Er det virkelig en slik nasjon vi vil være?