Debatt

Vi må tenke nytt om Kongshavn og Sjursøya. Områdene bør reguleres til friområde. | Ole Werring

  • Ole Werring
    Oslo
Det å prioritere containere og tankanlegg foran grønne byområder virker bakstreversk og gammeldags. Sørenga og andre mindre strender har bekreftet behovet, skriver innleggsforfatteren. Bildet fra 2016 viser Sjursøya nærmest.

Det er den logiske konsekvensen av Sørenga-suksessen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sørenga er blitt superpopulært, og nå fortviler beboerne i området.

– Det kan nesten sammenlignes med en festival, men uten infrastrukturen som en festival har, sier beboer Eira Larsen van der Berg til Aftenposten den 29. mai.

Les også

Sørenga-beboere bekymret: – Det urineres i trappeoppganger, og lekeplasser brukes til å røyke narkotika

Det er naturlig og forståelig at store folketilstrømminger til et boligområde skaper konflikter mellom beboere og besøkende, og van der Berg har rett i at området ikke har infrastruktur for å håndtere så store folkemengder.

Tilstrømmingen er samtidig beviset på suksess. Da Fjordbyen ble vedtatt for ti år siden, brukte «ingen» de sentrumsnære strandsonene. Nå brukes de av «alle».

Ole Werring.

Sørenga er blitt prototypen som bekrefter brukerbehovet blant Oslos befolkning.

Kongshavn og Sjursøya

Den logiske konsekvensen er å utvide produkt- og tjenestetilbudet. Det vil si å bygge ut mer av de sentrumsnære områdene langs fjorden til rekreasjonsformål: brygger, strand og folkeliv.

Samtidig må vi lære av erfaringene vi har fra bruken av Sørenga: Folk elsker å bruke områdene, men det skaper utfordringer når sonene blir for små og ligger for tett opp mot boligmiljøer.

Det naturlige er å lete etter sentrumsnære områder uten boligbebyggelse langs fjorden. I Oslo betyr det Kongshavn og Sjursøya. Områdene ligger fra bare noen hundre meter til et par kilometer i flatt terreng fra Sørenga.

Disse områdene var opprinnelig del av planene for Fjordbyen, men ble trukket ut av planene og regulert til industri da saken ble behandlet og vedtatt i 2008.

Nå er vi ti år klokere, og det å prioritere containere og tankanlegg foran grønne byområder virker bakstreversk og gammeldags. Sørenga og andre mindre strender, som på Tjuvholmen, har bekreftet behovet.

Sørenga siste uken i mai.

Det blir utvilsomt en utfordring å finne alternative havneområder, men dette kan ikke løses ved å beslaglegge attraktive strandområder med gangavstand fra Oslo S.

Bør reguleres til friområde

Planene for Kongshavn og Sjursøya må derfor behandles på nytt. Det bør settes i gang et arbeid for å vurdere alternativer for dagens havneaktiviteter. Teknologiske muligheter og samfunnsbehov har forandret seg på et tiår, og det finnes løsninger om man er villig til å lete.

Områdene Kongshavn og Sjursøya bør i sin helhet reguleres til friområde.

Behovet vil øke i årene fremover, når nye boligområder i gang- og sykkelavstand er ferdig utbygd. Herunder Sørenga, Loenga, Grønlia, Bjørvika, Tjuvholmen, Kværnerbyen, Løren og Ensjø.

Dette kan bli friområder som beboerne og folk med jobbtilknytning til de nye bydelene kan dele med resten av Oslos befolkning.

Det bør også finnes alternativ bruk utenfor sommersesongen. Det er ikke være vanskelig å finne eksempler på tiltak, som park, skøytebane, løpestier, ballbaner, turveier, konsertarena.

Et helt nytt friområde langs fjorden, uten potensielle nabokonflikter vil løse brukerbehovene i lang tid, og også avlaste boligområdene på Sørenga og i den innerste delen av Fjordbyen.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sørenga