Debatt

Aftenpostens anmelder ønsker seg mer sosialpornografi | Umar Ashraf

  • Umar Ashraf
    Medredaktør av boken "Kjære bror"
Anmelder Hilde Østby mener tydeligvis at det er greit å forvente at Mubashir skal skrive om sin «ut av skapet-historie». Den har han fortalt noen ganger siden han sto frem offentlig for to år siden, skriver artikkelforfatteren.

Anmelder Hilde Østby etterlyser de samme enfoldige stereotypiene vi ønsker å ta et oppgjør med i « Kjære bror » .

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Anmelder Hilde Østby mener tydeligvis at det er greit å forvente at Mubashir skal skrive om sin «ut av skapet-historie». Den har han fortalt noen ganger siden han sto frem offentlig for to år siden, skriver artikkelforfatteren.
Umar Ashraf

Det som ser ut til å være en god anmeldelse av vår bok i Aftenposten, er ikke bare det.

Les også

LES HILDE ØSTBYS ANMELDELSE: Ny bok spør hvem innvandrermannen egentlig er

Det mest oppsiktsvekkende Østby skriver er: «Det må være lov å være litt skuffet over at Noman Mubashir ikke forteller om hvordan det var å komme ut av skapet som homofil muslim (..)».

Det man kan lese mellom bokens permer, som Østby kanskje ikke fikk med seg, er viktigheten av å frigjøre minoritetsmannen fra enfoldige identitetsbeskrivelser.

Storsamfunnets stereotypier

Østbys skuffelse handler nok om stereotypier storsamfunnet ubevisst og bevisst skaper rundt minoriteter. Anmelderen mener tydeligvis at det er greit å forvente at Mubashir skal skrive om sin «ut av skapet-historie». Den har han fortalt noen ganger siden han sto frem offentlig for to år siden.

Østby må nok minnes på at det finnes homofile som er lei av å være kun «han homofile» i medie- og kulturlandskapet. Denne tilnærmingen reduserer Mubashir til en ensidig person, som om han ikke er i stand til å kommentere andre sider og områder av samfunnet.

Dette er en av grunnene til at Mubashir selv var glad for at han fikk skrive en tekst om søskenforhold i minoritetsmiljøer.

Østbys appetitt for sosialpornografi

Østby skriver at stereotypier om minoritetsmannen som et overordnet tema er «viktig nok». Men ikke nok til at hennes appetitt for sosialpornografi mettes.

Hun vil kanskje ha mer av historiene hvor minoriteter tar avstand fra sine foreldre og deres kultur? Nei, hun skriver ikke dette eksplisitt, men det er vanskelig å lese henne på en annen måte når hun skriver at hun savner de utleverende og selvopplevde historiene.

Så kanskje ønsker hun seg stemmer som utelukkende har erfart negativ sosial kontroll, og ikke utenforskap, diskriminering og rasisme, slik mange av skribentene skriver om?

For Østby er det negativt at tekstene er argumentative og forskningsbaserte. Hun skulle ønske at skribentene, som består av fagfolk, var mindre faktabaserte og heller bekreftet hennes forventninger til hvem de skal være. Selve anmeldelsen viser i så måte hvor viktig Kjære bror er, og underbygger poenget med boken på et ironisk vis.

Ingen gutteversjon av Skamløs

Vi har ikke vært på jakt etter minoritetsmenn som har kjent på negativ sosial kontroll. Vi har ikke ønsket oss mannlige kloninger av de skamløse jentene, vi har ønsket oss viktige stemmer, som er faglig oppdatert, som har en historie å fortelle for å belyse bokens tematikk. Kanskje er problemet at Østby trodde hun skulle lese gutteversjonen av Skamløs?

At Kjære bror er som den er innholdsmessig, viser at de færreste av oss opplever negativ sosial kontroll. Derfor har vi ikke behov eller grunnlag for å utlevere ting om minoritetsmiljøene.

Våre skribenter er utleverende, men de har ikke fått en bestilling om det, de er bare seg selv. Stikk i strid med de forutsigbare og unyanserte forventningene og stereotypiene man har dyrket i altfor lang tid om minoriteter.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skamløs
  2. Integrering
  3. Debatt
  4. Litteratur
  5. Mannen