Debatt

Forlaget svarer på kritikk av Marte Michelets bok: Vi endrer og sletter om Gjelsvik-familien | Cathrine Sandnes

  • Cathrine Sandnes
    redaksjonssjef, Gyldendal
Cathrine Sandnes er redaksjonssjef i Gyldendal.

Intensjonen har ikke vært å fremstille det som at Tore Gjelsvik vokste opp i en nazistisk familie.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 15. november reagerer Tore Gjelsviks etterkommere på omtalen av farens barndomshjem i Marte Michelets bok Hva visste Hjemmefronten?, og opplever omtalen på side 66 i boken som «sårende og fornærmende». Her påpeker forfatteren at det var nær kontakt mellom Tore Gjelsviks far og ledelsen i Bondelaget, en bevegelse som i mellomkrigstiden hadde sterke innslag av antisemittiske, rasehygieniske og pro-nazistiske sympatier.

Ingen faktiske feil

Aller først vil vi uttrykke stor forståelse for at det er ubehagelig å lese om slektningers kontakt med tankestrømninger man ikke vil bli slått i hartkorn med. Samtidig fastholder vi at det, i selve teksten på side 66, ikke står noe faktisk galt eller noe som antyder at hverken Tore eller Eystein Gjelsvik delte disse holdningene.

Vi vil også understreke at det på ingen måte har vært forfatterens intensjon å fremstille det som at Tore Gjelsvik vokste opp i en nazistisk familie. Michelets poeng var å vise at familien Gjelsvik, gjennom bondebevegelsen, har vært kjent med denne tenkningen, som en del av sin samtid.

Tore Gjelsvik (1916–2006) avbildet i 1996. Under andre verdenskrig var han i Hjemmefrontens sekretariat. Innfelt: Marte Michelets bok.

Imidlertid ser vi at to fotnoter er formulert slik at de kan misforstås, og beklager at vi ikke har vært tilstrekkelig oppmerksomme på dette.

Endrer to fotnoter

I andreopplaget til boken er fotnote 91, i kapittel 5, allerede endret. I førsteutgaven sto det: «Men han gir dessverre aldri noen refleksjoner om hvordan han forholdt seg til den rasebaserte, antisemittiske, snevert bonderomantiske ideologien han vokste opp med.»

Vi ser at formuleringen «han vokste opp med» i denne fotnoten, kan gi inntrykk av at dette var holdninger Tore Gjelsvik var oppfostret med. Det var ikke intensjonen. I andreopplaget har vi endret dette, slik at det nå står: «Men han gir dessverre aldri noen refleksjoner om hvordan han forholdt seg til den rasebaserte, antisemittiske, snevert bonderomantiske ideologien i bondebevegelsen».

Etter en nærmere gjennomgang ser vi også at fotnote 90, som er en utdypelse av Eystein Gjelsviks kontakt med Administrasjonsrådet, kan gi grunn for en feilaktig fortolkning. For å unngå dette, og fordi den heller ikke er nødvendig for bokas tematikk, kommer vi til å stryke hele fotnoten i senere opplag.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Holocaust
  2. Andre verdenskrig
  3. Cathrine Sandnes