Debatt

Erna Solberg skriver: Global likestilling. En selvfølge i 2030?

  • Erna Solberg, leder i Høyre
En av de viktigste sakene både rettighetsmessig og i et bærekraftsperspektiv, vil være et paradigmeskifte som sikrer at kvinner over hele verden kan kombinere fulltidsarbeid og familie, skriver Erna Solberg.

Vi har millioner av grunner til både håp og fortsatt innsats for likestilling i verden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En grunn er den 15-årige nigerianske jenta Kpakpando Akaeze.

Erna Solberg.

Jeg møtte henne i Davos, hvor hun var invitert av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene som jeg leder sammen med Rwandas president Kagame.Kpakpando snakket om hvordan hun gjennom et naturfagprosjekt på sin skole hadde utviklet en enkel og prisvinnende generator som lager elektrisitet av avfall.

Hun understreket betydningen av utdanning og mulighetene det skaper for unge, som alle har visjoner for sine lands utvikling.

Dette er et sterkt og viktig signal bare måneder etter at hundrevis av jenter ble bortført av terrorister i hennes eget hjemland.

FNs tusenårsmål

For 20 år siden ble Beijing-erklæringen for kvinners rettigheter vedtatt sammen med en handlingsplan. Siden den tid har kampen for likestilling gitt mange resultater.

FNs tusenårsmål for fremme av likestilling og kvinners rettigheter har også vært en brekkstang i dette arbeidet. Kpakpando er et vitnesbyrd på hvor viktig likestilling er for utvikling.

Kampen er likevel ikke vunnet før millioner av andre jenter kan få muligheten til å realisere drømmene sine. Norge skal bidra til at de nye bærekraftsmålene, som erstatter de nåværende tusenårsmålene etter 2015, blir et sentralt virkemiddel i det globale likestillingsarbeidet.

Den mest naturlige sak i verden

Målet er at innen 2030 skal Kpakpando og millioner andre kvinner, som den mest naturlige sak i verden, ta sine rettmessige plasser i samfunnslivet som ledende politikere, næringslivstopper, entreprenører og akademikere. Kort sagt: De må oppleve en helt annen hverdag og verden enn dagens virkelighet.

For å få til dette må vi bidra i globale partnerskap for å sikre alle barn får gå på en grunnskole av god kvalitet og å få bukt med alle sosiale, kulturelle og politiske hindringer. Vi har ingen tid å miste i dette arbeidet.

Vi må bidra til å bekjempe seksuell vold mot kvinner, barneekteskap, tvangsekteskap, og mødredødelighet. Utdanning for jenter er et av flere viktige virkemidler i dette arbeidet. Alle jenter som vokser opp nå må ha rett til å bestemme hvem de vil leve med og få barn med.

Arbeid og familie

En av de viktigste sakene både rettighetsmessig og i et bærekraftsperspektiv, vil være et paradigmeskifte som sikrer at kvinner over hele verden kan kombinere fulltidsarbeid og familie.

Kvinners økonomiske selvstendighet er en rettighet med egenverdi. De nordiske land har også demonstrert den positive økonomiske effekten av å tilrettelegge for at både kvinner og menn kan kombinere fulltidsjobb med familieliv.

Kvinners politiske deltagelse må øke dramatisk på global basis. På samme måte som det er en sammenheng mellom jenters utdanning og deres fremtidige barns vilkår i livet, er jeg sikker på at kvinners økte politiske makt vil ha tilsvarende positive effekter på samfunnene de velges til å styre.

Hvorfor tok det så lang tid?

Innen utgangen av 2030 skal de nye bærekraftsmålene være nådd. Antagelig vil verdens unge jenter da stille seg undrende til hvorfor det tok så lang tid før likestilling var en selvfølge.

At likestilling skal bli en selvfølge i 2030, forutsetter et slagkraftig partnerskap som omfatter alle ledd av samfunnslivet og som er urokkelig hva gjelder likestilling og kvinners rettigheter. Menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling er et felles globalt ansvar, enten det er hjemme eller ute i verden.

Det finnes ingen unnskyldninger for ikke å oppnå likestilling.

Les også

  1. Likestillingslandet Norge er blitt likestillingssinke

  2. Rwanda: Her trener fedrene på trøst og bleieskift

Les mer om

  1. Debatt
  2. Kvinnedagen (8. mars)
  3. Likestilling