Debatt

Fri rettshjelp blir fortsatt for de få

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er et offentlig ansvar å yte fri rettshjelp. Det er et offentlig ansvar at denne rettshjelpen når ut til alle som har behov for den. Justisminister Knut Storberget skriver i Aftenposten 26. mai at han er forundret over at Juss-Buss ikke ser at Regjeringens forslag til ny rettshjelpsordning vil bedre situasjonen for de svakeste i samfunnet. Vi ser forbedringene, men også under en ny ordning vil store grupper i samfunnet lide rettstap.

Regjeringen fremstiller forslaget om å innføre offentlige servicekontorer som et tilbud for alle. Det er det ikke. Kontorene skal ikke drive aktiv rettsinformasjon eller oppsøkende rettshjelp, og det er ikke utredet om kontorene skal ha en telefon— og internettjeneste. Det skal ikke være noen form for tilrettelegging for særskilte grupper. Dette ansvaret skyver Regjeringen over på rettshjelpstiltak som Juss-Buss og Gatejuristen. Det er uverdig for brukerne, som burde fått et offentlig organisert og fullfinansiert tilbud. Rettshjelpstiltakene er dessuten for få og for små til å kunne hjelpe alle som ikke kommer seg til et offentlig kontor.

Den rettshjelpen som skal ytes utover førstegangskonsultasjonen vil også være utilgjengelig for store grupper i samfunnet. Rettshjelpsloven gir bare rett til rettshjelp i et begrenset antall saker. I tillegg skal rettshjelpen stort sett ytes av privatpraktiserende advokater, som er lite tilgjengelige for folk flest og mest opptatt av pengesterke klienter.

Dette er utfordringer Regjeringen må løse, før de kan si at den nye ordningen gir et verdig tilbud til samfunnets svakeste.

MARI SUND MORKEN

medarbeider, Juss-Buss

Les mer om

  1. Debatt