Debatt

Aftenpostens fokus på Jagland blir feil | Torbjørn Frøysnes

  • Torbjørn Frøysnes
    Tidligere ambassadør
Jeg opplevde at det var sterk støtte i EU til generalsekretær Thorbjørn Jaglands arbeid, skriver innleggsforfatteren, som har vært Europarådets ambassadør til EU.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har i flere år vært engasjert i bredt anlagt diplomati på høyt nivå mot korrupsjon og mangel på rettsstat i Aserbajdsjan.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en lengre artikkel om Europarådet i Aftenposten 14. oktober fremkommer flere kritiske betraktninger om forholdene i organisasjonen, med særlig fokus på generalsekretæren og Parlamentarikerforsamlingen (PACE).

Aftenposten har intervjuet et 50-talls parlamentarikere og diplomater. Jeg er ikke blant dem, men siden jeg som norsk diplomat har arbeidet med Europarådet de siste 13 år, først fem år som Norges ambassadør til Europarådet i Strasbourg og deretter åtte år som EU-ambassadør for Europarådet i Brussel, vil jeg gjerne be om anledning til å gi noen kommentarer.

De kritikkverdige forhold om Aserbajdsjans kaviardiplomati gjelder først og fremst mot aktiviteter i PACE. Etter statuttene i Europarådet har PACE egen ledelse gjennom presidentskapet og egen generalsekretær, med mandat og plikt til å iverksette tiltak mot uregelmessigheter i arbeidet.

Sterk støtte i EU til Jaglands arbeid

Avisens fokus på generalsekretær Jagland blir feil. Hans ansvar gjelder det mellomstatlige samarbeid, og å påse at Aserbajdsjan oppfyller de folkerettslige forpliktelser landet har tatt som medlem av Europarådet, herunder at landet retter seg etter dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Han har i flere år vært engasjert i bredt anlagt diplomati på høyt nivå mot korrupsjon og mangel på rettsstat i Aserbajdsjan, herunder i å få løslatt fanger som EMD har funnet er dømt på politisk grunnlag.

Les også

Thorbjørn Jagland kommer med sterke beskyldninger mot Aftenpostens kilder

Jeg opplevde at det var sterk støtte i EU til generalsekretærens arbeid, og utenrikskommissær Mogherini tok etter vår anmodning opp disse sakene i Baku. Noen påstand om at generalsekretæren ikke foretok seg noe overfor PACE, møtte jeg ikke fra EU.

Aserbajdsjan-saken beklagelig

Saken om Aserbajdsjan i PACE er beklagelig, men trekkes for langt når det påstås at innlemmelsen av de østeuropeiske land i Europarådet generelt sett har ført til at de gamle demokratiene ble overkjørt: «Istedenfor at Europarådet endret de nye medlemslandene, skjedde det motsatte». Dette angivelig takket være allianser, lobbyister og kaviardiplomati fra de nye medlemslandene.

Les også

Aftenpostens artikkel om Thorbjørn Jaglands unnlatelsessynd er ikke troverdig | Daniel Höltgen

Rent bortsett fra at jeg ikke har hørt om kaviardiplomati knyttet til andre medlemsland enn Aserbajdsjan, vil jeg hevde at medlemskapet i Europarådet for de tidligere i hovedsak kommunistiske republikkene har vært det største samfunnsomformende prosjekt i demokratisk retning i Europas nyere etterkrigshistorie. De ble forpliktet til å innføre parlamentarisk styresett, opprette et uavhengig rettsvesen, respektere menneskerettighetene og rette seg etter dommene fra EMD. I 1989 var det 23 medlemsland i Europarådet. Dette var vesteuropeiske land, som utfra sine verdisyn hadde utformet regelverk som de østeuropeiske land måtte slutte seg til, på de fleste samfunnsområder utenom handel og forsvar.

Kolossalt arbeid å avvikle diktaturstatene

Det har vært et kolossalt omfattende juridisk og politisk arbeid med å avvikle diktaturstatene og innføre forfatningsmessige og andre rettslige bestemmelser etter vesteuropeisk mønster. Dette pågår fortsatt, og det har vært tilbakeslag, ikke minst i den senere tid. Men med de omfattende juridisk bindende forpliktelser som de nye medlemsland har måttet ta, er de bundet opp i et system av rettsregler og monitorering som stammer fra de gamle liberale demokratiene.

Snarere enn å si at de gamle demokratiene blir overkjørt, vil jeg hevde at meget av den mer aggressive nasjonalistisk orienterte holdning vi har sett i de senere år fra noen, men ikke alle, øst-europeiske land, heller er uttrykk for frustrasjon over at utviklingen i vestlig, liberal retning har gått for langt, og at det således kan sies å være defensive og reaktive tiltak vi nå møter.

Torbjørn Frøysnes har også vært statssekretær for Høyre i Utenriksdepartementet under regjeringen Willoch.

Interessert i å lese mer om denne saken? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Europarådet
  2. EU
  3. Aftenposten