Assange må slippes fri. Prosessen om utlevering til USA må stanses.

Plakater med Julian Asange foran Stortinget i desember i fjor.

Norge må kreve at Storbritannia slipper Assange fri, og at USA henlegger saken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den politiske fangen Julian Assange har nå sittet fengslet i over 1000 dager uten lov og dom i påvente av britisk domstols endelige behandling av utleveringsbegjæringen.

Organisasjoner som Reportere uten grenser og Amnesty International krever at Assange må slippes fri, og at prosessen om utlevering til USA må stanses. Norsk Pen retter søkelys mot forfulgte journalister, forfatter og kunstnere over hele verden. Vi krever det samme.

Vi har opprettet et eget utvalg for å følge Julian Assanges situasjon.

Ingen normal rettergang

Ved utlevering til USA risikerer han 175 års fengsel. Dette for å ha publisert dokumenter og sannheter gjennom Wikileaks om USAs krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak.

Ved en utlevering til USA venter ingen normal rettergang med rett til vitneførsel og forklaring.

Tiltalen på 18 punkter skal behandles under «Espionage act», en spesialdomstol ment for å dømme spioner etter første verdenskrig.

Mange presseorganisasjoner protesterer nå. Én grunn er at det vil skape en farlig presedens dersom en australsk statsborger kan utleveres fra et tredje land for publisering av fakta om maktens sanne ansikt.

Nederlag for kritisk journalistikk

En domstol i London bestemte i januar 2021 at Assange ikke kunne utleveres. Årsaken var at det var en reell selvmordsfare ved de soningsforholdene som venter ham.

Dette ble av noen regnet som en seier. Men dommen var i realiteten et nederlag for kritisk journalistikk. Den ga USA medhold på alle punkter for å kunne rettsforfølge journalister som avdekker hemmeligstemplet, sann informasjon om amerikanske forbrytelser.

High Court i London omgjorde forbudet mot utlevering. Det var fordi den ikke fant selvmordsfaren dokumentert.

Elendig forfatning

Samtidig er Assanges helsesituasjon forverret under soningen i Belmarsh høyrisikofengsel. Han er i elendig forfatning medisinsk og mentalt og hadde i fjor høst et mindre hjerneslag.

Nils Melzer er FNs rapportør for tortur. Han dokumenterer i sin bok «Fallet Julian Assange» at Assange er utsatt for psykologisk tortur.

Boken er veldokumentert og viser at Assange har vært utsatt for mangeårig velorganisert krenking av sine menneskerettigheter. Melzer skriver at makten vil straffe en budbringer som avdekker ubehagelige sannheter.

Nedverdigende behandling

Norsk Pens observatører ved en av rettssakene i London observerte at Assange ble behandlet på en nedverdigende måte og nektet normal kommunikasjon med sine forsvarere.

Han ble ulovlig overvåket i de syv årene han satt i politisk asyl i den ecuadorianske ambassaden. Flere nyhetsmedier avdekket i fjor høst at CIA diskuterte planer om å bortføre ham fra ambassaden og enda til drepe ham.

Kan noen virkelig tro at de samme myndighetene vil gi Assange en rettferdig rettergang og gode soningsforhold?

Må arbeide for frigivelse

Thorbjørn Jagland er tidligere statsminister, utenriksminister og generalsekretær i Europarådet. I Klassekampen har han sagt at Norge med sine kollektive forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen må arbeide for frigivelse av Assange.

Norsk Pen mener nå at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) øyeblikkelig må kreve at Storbritannia slipper Assange fri, og at USA henlegger saken.

Innlegget er skrevet av Assange-utvalget i Norsk Pen, ved Rune Ottosen (leder), Erling Borgen, William Nygaard og Eva Stenbro.