Heller sykkelveifest enn plingfest

  • Emil Rensvala
Grunnlaget for et velfungerende trafikkmiljø handler om offentlig fordeling av midler og areal, skriver Emil Rensvala (bildet), her på sykkeltur i Oslo.

Måten å løse konflikten mellom gående og syklende på: Fjern årsaken, som er delte gang- og sykkelveier.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har alle et ansvar for å vise hensyn til andre når vi ferdes i trafikken.

Samtidig må vi innse at den primære måten å løse konflikten mellom gående og syklende på, er få vekk årsaken til konflikten – nemlig delte gang- og sykkelveier.

Folk blir irriterte hvis du plinger eller ei

En bilist, en syklist og en fotgjenger gikk på kafé og ble servert ti kjeks. Bilisten tok raskt åtte og hvisket til fotgjengeren: Pass på at syklisten ikke tar din kjeks!

Det er med denne parodien i bakhodet jeg leser Therese Solliens kommentar i Aftenposten 2. august om at sykling må reguleres hardere – gjerne med både skrevne og uskrevne regler og forbud.

Hun beskrev den «damned if you do, damned if you don’t»-situasjonen som syklende lett havner i ved å bruke ringeklokken: Folk blir irriterte hvis du ikke plinger når du kommer, men også irriterte nettopp fordi du plinger.

Erik Ranheim skriver i sitt debattinnlegg 4. august at han gjerne vil delta på plingfesten. Han drømmer om at Norge skal importere den høflige kulturen han opplevde i Rock Creek Park i Washington D.C.

Amsterdam og København har prioritert utbygging

Vi er enige med Sollien om at både Amsterdam og København har store sykkelandeler og er deilige byer å sykle i. Men å tro at det er «kulturen» som er årsaken til dette og til at konfliktnivåene er lavere, er å lukke øynene for noe:

Disse byene har i snart 50 år prioritert utbygging av et sammenhengende, separert sykkelveinett i infrastrukturbudsjettet og i fordelingen av arealet i byene.

Det er rett og slett lett å ta seg til rette som syklende i disse byene.

For andre trafikanter er det samtidig svært tydelig når syklistenes areal begynner og slutter.

I Norge i den samme perioden er det bilinfrastrukturen som er blitt tildelt størsteparten av kjeksene. Gående, syklende og elsparkesyklende har måttet dele på det som er blitt til overs.

I stedet for å konkurrere om kjekssmulene burde disse tre gruppene rette blikket mot det store kakefatet og til en smartere måte å benytte byarealene på.

Handler om fordeling av midler og areal

Syklistenes Landsforening promoterer sykkelglede og sykkelvett. Vi oppfordrer alle i trafikken til å vise hensyn.

Samtidig mener vi at grunnlaget for et velfungerende trafikkmiljø handler om offentlig fordeling av midler og areal.

Så til Erik Ranheim vil vi komme med en konkret oppfordring: Du er velkommen som medlem av Syklistenes Landsforening!

Som interesseorganisasjon er vi helt avhengig av støtte fra våre medlemmer for å kunne drive politisk påvirkning og holdningsarbeid – for et sunnere og mer bærekraftig Norge.