Hva skjer med ny E18 til Asker?

22 milliarder kroner for 4,4 kilometer vei. Er det greit? spør innleggsforfatterne.

Det finnes alternativer til å bygge en ny, unødvendig stor og svært kostbar motorvei.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei ble vedtatt av Asker kommunestyre i 2016. E18 i lang tunnel forbi Asker sentrum skulle blant annet gi store muligheter for videre by- og tettstedsutvikling. Hvordan ser det ut nå?

Det ville vi gjerne vite. Derfor har vi saumfart offentlige dokumenter, avisartikler og innlegg. Svarene har forbauset oss. Eller kanskje ikke.

Barrierene består

Basert på hva som skjer i de tidligere etappene fra Lysaker, blir det ikke separat bussvei. Men ett av de tre feltene på E18 blir kollektivfelt. Omtrent som i dag.

Det planlegges ikke egen ekspressykkelvei mot Oslo. Men sykkelveien skal tydeligvis planlegges og finansieres av kommunene og må da konkurrere med alle andre prosjekter. Omtrent som i dag.

Den forespeilede tunnelen under Asker sentrum vil bestå av to tunneler med tre kjørefelter i hver. Det krever avlastningsvei over bakken på minst to pluss to felter. Tunnelen krever omfattende kryssløsninger som beslaglegger mye areal.

Barrierene består, og hva da med byutviklingsmulighetene?

Trangere tider for offentlig finansiering

Om lag 40 av de 60 milliarder kronene som hele ny E18 er ventet å koste (2020-tall), skal finansieres av bompenger.

Den første delen som skal bygges nå fra Lysaker til Ramstad, vil koste bilistene 17 milliarder i bompenger, inkludert stadig økende renteutgifter (NRK).

Hvis vi legger til statens andel, er totalprisen over 22 milliarder kroner – for 4,4 kilometer vei. Og da har vi ikke engang fått egen bussvei og ekspressykkelvei. Er det greit?

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029 ble det foreslått 15,7 milliarder til etappen gjennom Asker til Drengsrud. I NTP 2022–2033 er det ikke spesifisert finansiering.

Vi leser nå om store kostnadsoverskridelser i mange store vei- og samferdselsprosjekter, og det spås trangere tider for offentlig finansiering. Er det på tide å tenke nytt også om E18?

Vi i Miljepartiet De Grønne er for en fornyelse av E18 som kan gjøre Asker og hele regionen til et bedre sted å bo for mange. Vi har derfor igangsatt et arbeid for å vise alternativer til å bygge en ny, unødvendig stor og svært kostbar motorvei.


Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.