Arbeidsinnvandring er ikke problemet

  • Anniken Hauglie
    Anniken Hauglie
    Viseadministrerende direktør, NHO 
En viktig grunn til å etterspørre utenlansk arbeidskraft er at det ikke finnes nok kompetanse i det norske arbeidsmarkedet, skriver Anniken Hauglie i NHO.

Vi trenger flere folk i jobb. Men det er ikke arbeidsinnvandringen som står i veien for det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 7. juli kritiserer Trygve Svensson og Axel Fjeldavli i Tankesmien Agenda arbeidsgivere for å etterspørre utenlandsk arbeidskraft. De mener arbeidsgiverne bør tenke nytt for å rekruttere mer av den ledige innenlandske arbeidskraften.

Vi i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er enige i at for mange står utenfor arbeidslivet, og at arbeidsgivere – offentlige som private – har et ansvar. Det er et potensial for å inkludere flere, men dette handler om mer enn inkludering i seg selv.

Etterspør kompetanse

Samtidig som mange personer står utenfor arbeidslivet, søker bedrifter etter utenlandsk arbeidskraft. En viktig grunn til det er at det ikke finnes nok av den kompetansen som etterspørres, i det norske arbeidsmarkedet. Over 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger. Det gjelder for eksempel ingeniører, yrkessjåfører og faglærte kokker.

For å løse dette må myndighetene sørge for utdanning som er relevant for arbeidslivet, riktig dimensjonering av utdanningene og bedre muligheter til etter- og videreutdanning. De må også sørge for at tiltak som tilbys arbeidssøkere, i større grad vris i retning av kompetanse som fører til jobb. For å nevne noe.

Trenger konstuktiv debatt

Arbeidsinnvandring og fri flyt av arbeidskraft er en grunntanke i EØS-avtalen som vi står sammen om. Det at arbeidskraften flyter dit hvor behovet er størst, har i all hovedsak tjent Norge godt. Det har gjort det mulig for Norge å ha en høyere produktivitetsvekst enn vi ellers ville hatt.

Vi er enig i at flere må ha en jobb å gå til. Skal vi lykkes bedre med dette som samfunn, trenger vi en konstruktiv debatt om hvordan vi skal få det til. Arbeidsgiverne trenger hver medarbeider vi kan få, og vi gjør mye for å nå alle vi kan.