Debatt

Kort sagt, fredag 7. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Havbruksnæringen. Trafikk. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etterlyst: En mer nyansert debatt om havbruk

Bør vi ikke heller jobbe for å finne løsningene for fremtiden fremfor å lete etter problemer i fortiden?

Boken «Den nye fisken», forfattet av Simen Sætre og Kjetil Østli, forteller en historie om havbruket i Norge. Bokens essens gjengis i Aftenposten 22. desember, ikledd en språkdrakt vi sjelden ser i debattspaltene. Vårt tilsvar er ikke like poetisk, men bærer likevel et budskap vi brenner for.

Selv om «Den nye fisken» påpeker utfordringer ved industriell matproduksjon, kan vi ikke lukke øynene for dagens situasjon: Ca. 40 prosent av globale klimautslipp er fra matproduksjon. Vi trenger 60 prosent mer mat innen 2050. Dyrkbar jord er under press, og vi kan ikke forsyne oss mer av bestandene som naturlig finnes i havet. Derfor må vi dyrke mer sjømat.

I dag produseres kun 2 prosent av maten i havet. Havbøndene har vært med på en unik utvikling siden havbrukets begynnelse i Norge på 1960-tallet. Nå formes veien videre av folk som vil skape noe virkelig stort i Norge med globale ringvirkninger.

Vi etterlyser en mer nyansert og konstruktiv debatt hvor havbruksnæringens løsninger på velferds- og bærekraftsutfordringer får mer plass. Og ikke minst vil vi ha mer og bedre kunnskap om villaksen i Norge og hvordan den påvirkes av vår næring, men også av andre.

Forfatternes fremstilling er fjern fra hva vi ser og erfarer. Det står en ny generasjon klar til å forvalte denne næringen videre inn i fremtiden. Sætre og Østli skriver fengende om den nye fiskens opprinnelse. Vi som skal skrive historien videre, gjør det med et helhjertet engasjement for klimakampen, naturen og hvordan havet – og laksen – representerer løsningene.

Janicke Eckhoff, student og podkastvert i Hekta på Havbruk, og Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge


Vi kan ikke vente på Fossumdiagonalen

Fred A. Mykland fra Statens vegvesen skriver om Oslo bystyres vedtak basert på vårt innbyggerinitiativ om Trondheimsveien (Aftenposten 21. desember). Det er bra at Veivesenet ønsker å diskutere tiltak med Oslo kommune. Det må de, for Stortinget har også bedt regjeringen ta initiativ overfor Veivesenet om dette.

Mykland vil flytte tungtransporten vekk fra Trondheimsveien før denne kan bli bygate. Vi støtter Veivesenets ønske om Fossumdiagonalen, men den ligger langt frem i tid og kan ikke brukes som sovepute for ikke å gjøre noe nå.

Det er mulig at full omlegging til bygate ikke kan gjøres uten en diagonal. Men vi må ikke velge mellom alt eller ingenting. Vi har i årevis hatt en miljøfartsgrense på 60 km/t om vinteren og vet at dette ikke har negative konsekvenser. La oss starte med å gjøre dette til fartsgrense hele året.

I mellomtiden kan andre tiltak utredes, og de beste av dem kan gjennomføres. Slik beveger vi oss mot målet vi og Veivesenet er enige om: en bygate med mindre trafikk, støy og forurensning. Vi forventer at Veivesenet er med på dette siden både Stortinget og Oslo bystyre har kommet med en klar bestilling.

Torstein Winger og Trond K. Botnen, Groruddalen Miljøforum


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Havbruk
  3. Statens vegvesen