Store ambisjoner og konkrete planer om klima

Det er avgjørende at vi ser klimakrisen i sammenheng med naturkrisen.

Forskere og akademia må tenke nytt om forskningens karakter og hvordan forskningen kan tas i bruk i samfunnet, skriver Mari Sundli Tveit. (Arkivfoto)
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn er i et tilsvar 15. august kritisk til mitt innlegg om den ferske rapporten fra FNs klimapanel.

Mohn stiller høyere krav til Forskningsrådet, og det tar jeg som et kompliment. Jeg kan forsikre om at vi har store ambisjoner for arbeidet mot klimakrisen fremover, forankret i strategien vår og med helt konkrete planer for videreutvikling.

Det er avgjørende at vi ser klimakrisen i sammenheng med naturkrisen. Omlegging til et nytt bærekraftig økonomisk system basert på dekarbonisering, fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller er en presserende utfordring.

Omstillingsforlik

Dette gir et akutt behov for nytenkning og en kraftigere satsing på forskning og innovasjon med nye finansieringsformer. På politisk nivå bør partiene søke sammen for å få til et omstillingsforlik med satsing på forskning og innovasjon, på linje med forliket i 2008 – men større.

For å lykkes med bærekraft og omstilling er vi avhengige av både målrettede satsinger og av fri, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning. Vi må satse både innenfor verdikjeder som kan føre til raske kutt i utslipp og miljøpåvirkninger i Norge, og innenfor eksportorienterte grønne verdikjeder på områder med norske fortrinn.

Ting må gå fort

CO2-håndtering blir sentralt, i tillegg til bioenergi og rene energibærere som hydrogen og batteri. Samtidig må vi ta høyde for det uforutsette og de løsningene og teknologiene vi ennå ikke overskuer.

Ting må nødvendigvis gå fort. Forskere og akademia må tenke nytt om forskningens karakter og hvordan forskningen kan tas i bruk i samfunnet.

Forskere må dele sin innsikt og ta del i politikkutviklingen i større grad enn det som har vært vanlig. Forskningsrådet vil i hele bredden arbeide aktivt mot klima- og naturkrisen.

Alle relevante porteføljestyrer bruker midler på prosjekter som kan bidra til å løse disse utfordringene.