Dette er vår visjon for Nasjonalgalleriet

Nå blir det viktig å velge løsninger som ikke stenger for en bredere og mer offensiv oppgradering av Nasjonalgalleriet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det representerte et tidsskille da det i januar 2018 ble kjent at Sparebankstiftelsen ville bidra med 130 millioner kroner til å løfte Nasjonalgalleriet fra dagens miserable status.

Mulighetsstudiet for Nasjonalgalleriet, som senere ble presentert for kulturministeren, pekte fremover.

Det er et godt grunnlag for arbeidet med å sikre Nasjonalgalleriets helt unike historiske posisjon.

Løsningsforslagene som er presentert, bærer preg av departementets klare føringer om minimumsløsninger. I lys av at det nå er brukt over seks milliarder kroner på det nye museet på Vestbanen, er slike føringer forståelige.

Men nå blir det viktig å velge løsninger som ikke stenger for en bredere og mer offensiv oppgradering av Nasjonalgalleriet. Det må legges til rette for fremtidige fullverdige løsninger.

Større og flottere romopplevelser

Aksjon Redd Nasjonalgalleriet har utarbeidet en løsning for optimal utnyttelse av bygningen. Underetasjen må tilrettelegges for publikum, med kafeteria, butikk og utstillingslokaliteter.

De to hovedetasjene må gjennomgå full rehabilitering, og det må integreres en sentralt plassert heis som enkelt nås fra ny hovedinngang fra Tullinløkka. Ikke minst ser vi for oss at det bygges nye, fullverdig utstillingsarealer i 3.etg. som bindes sammen av en spektakulær, sentral glasshall som åpner for dagslys ned i det sentrale trapperommet. Slik vil Nasjonalgalleriet kunne by på enda større og flottere romopplevelser.

En vellykket oppgradering og riktig bruk av Nasjonalgalleriet kan bidra til at Nasjonalmuseet på Vestbanen blir en suksess. Nasjonalgalleriet bør bli Nasjonalmuseets viktige medspiller. Museene bør operere som duo og henvise til hverandre.

Løsningsforslagene som er presentert, bærer preg av departementets klare føringer om minimumsløsninger

Private samlinger

I mulighetsstudiet sier Sparebankstiftelsen blant annet: «Muligheten til å fylle Nasjonalgalleriet med nytt innhold, gir oss en unik anledning til å ta noen bevisste grep som kan gjøre den tradisjonsrike bygningen til en fellesressurs for landets museer.»

Dette kan gi museet et interessant momentum i formidling av kunst. Men Nasjonalgalleriets nåværende hovedetasjer bør reserveres for utstilling av vår nasjonalarv.

En spektakulær ny tredje etasje kan avsettes til private samlinger og kan delfinansieres av folk med midler og interesse for å bidra i en nasjonal dugnad. Etasjen kan også benyttes til temautstillinger og utstillinger som gir synergier på tvers av institusjoner og fagområder.

Demokratisk forankring

Noen mener at Sparebankstiftelsens donasjon kan føre til uheldig «privatisering». Men Nasjonalgalleriet kan organiseres som en stiftelse, der vedtektene sikrer museets verdimessige grunnlag og en demokratisk forankring.

Det var Sparebankstiftelsen som i sin tid finansierte Nasjonalgalleriets første byggetrinn, og høydepunktene i Nasjonalmuseets samling er private gaver.

Nasjonalmuseets beskjedne innkjøpsmidler gjør at museet har vært, og fortsatt vil være, avhengig av private donasjoner. Nasjonalmuseet er som kjent nybygget på Vestbanetomten som er planlagt åpnet i juni i år.

Sparebankstiftelsen har satt som betingelse for sitt sjenerøse tilbud at konkrete planer for Nasjonalgalleriet er sikret i løpet av 2022. I dag er det behov for betydelige midler til oppgradering av selve bygget.

Nå må staten ved Kulturdepartementet kjenne sin besøkelsestid og ta grep for å få på plass en plan som løfter Nasjonalgalleriet ut av skyggetilværelsen.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.