Kort sagt, 28. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Vedums løfter. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi må ta til motmæle mot hat og ekstremisme

Det er bare én person som utførte masseskytingen i Oslo 25. juni, og han sitter nå fengslet. Muslimer har selvsagt ikke noe kollektivt ansvar for denne handlingen, og jeg synes det er leit at Mustafa Mahmood i Islamsk Råd Norge oppfatter talen jeg holdt 22. juli slik (Aftenposten tirsdag 26. juli).

Det er riktig som Mahmood påpeker, at vi ikke har det fulle bildet av hva som lå til grunn for skuddene mot det skeive miljøet på London Pub. Men vi vet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) knytter gjerningsmannen til et islamistisk og ekstremistisk miljø. Vi vet også at skeive er utsatt for hets fra mange miljøer. Derfor må vi som samfunn ta ansvar for å si fra mot hets, hat og de holdningene som ekstreme miljøer legitimerer sin adferd med.

På denne bakgrunn ber jeg muslimske ledere snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter mest til dem. Det ansvaret må vi på venstresiden ta når det gjelder grupper som lytter til oss. På samme måte som vi i fjor ba den demokratiske høyresiden om det samme knyttet til holdningene bak 22. juli.

Jeg vil gjenta: Det må aldri på noen måte fremstilles som om at muslimer har ansvaret for det som skjedde 25. juni. Vi må likevel løfte debatten om hetsen LHBT+-miljøet er utsatt for. Alle i Norge skal få være hvem de vil, uansett hva de mener, tror på, eller hvem de elsker.

Jonas Gahr Støre, statsminister

En situasjonsrapport til Vedum

Jeg er en pensjonert lærer på 76 år.

Min pensjon er nokså normal, og jeg har klart meg ganske bra økonomisk.

Stor ble skuffelsen da Trygve Slagsvold Vedums (Sp) løfte om skattelette for oss «vanlige folk» viste seg å være 890 kr mindre utbetalt pr. måned fra januar 2022. Etter hvert måtte jeg sette min lit til det storslåtte og sjenerøse løftet om økning av pensjonen min.

Den ble på 775 kr netto pr. måned. Jeg mangler fortsatt en del kroner på å ta igjen beløpet for pensjonsutbetaling fra 2021.

Så var det de økte utgiftene, avgiftene og rentene. Jeg trenger vel ikke nevne økte utgifter til mat, drivstoff, strøm og så videre.

Jeg klager ikke, men tenker mest på alle dem som virkelig vil slite nå.

Dette er likevel kun en situasjonsrapport fra en pensjonert lærer.

Vedum fikk heldigvis aldri min stemme.

Inger Rønnaug Haug, pensjonsjonist i Holmestrand