Myndighetene har ikke noe valg. Norske barn må hentes hjem fra Syria! | Jens Johan Hjort

Barn leker i den syriske leiren Al-Hol.

Barnekonvensjonen er ikke en ønskeliste, men en folkerettslig forpliktelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Redd Barna og 17 tidligere regjeringsmedlemmer fra seks partier har nylig krevd at regjeringen henter norske barn i syriske interneringsleirer hjem til Norge. Myndighetene har tidligere hentet foreldreløse barn hjem fra leirene, men det lever fortsatt omtrent 40 norske barn i disse leirene sammen med mor og/eller far.

Ifølge statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet er det uaktuelt å hente disse barna hjem, da dette skal reise en rekke sikkerhetsmessige og juridiske spørsmål.

Advokatforeningen ser med vantro på regjeringens manglende handlekraft.

FNs Barnekonvensjon pålegger myndighetene en åpenbar handlingsplikt. Disse barna har, eller har krav på, norsk statsborgerskap.

De utsettes i dag for grove menneskerettighetsbrudd og nedverdigende behandling, med en grunnleggende mangel på trygghet, mat, hygiene og helse.

Grove menneskerettighetsbrudd

Myndighetene har ikke et valg i en slik traumatiserende situasjon. Alle stater som har undertegnet Barnekonvensjonen, slik Norge selvsagt har, pålegges en handlingsplikt.

Myndighetene må forsøke å hjelpe barna hjem til Norge og gi dem rehabilitering for de fysiske og psykiske skadene de er blitt påført.

De utfordringer regjeringen peker på, reduserer ikke den handlingsplikten konvensjonen pålegger dem.

En stat kan ikke sitte stille og se på at deres mindreårige statsborgere utsettes for grove menneskerettighetsbrudd, bare fordi det er vanskelig eller politisk utfordrende å hjelpe dem. Myndighetene må forsøke!

Jens Johan Hjort, leder, Advokatforeningen

UD må umiddelbart organisere tverrfaglige team som reiser til alle interneringsleirer hvor det oppholder seg norske barn, og oppsøke barnas foreldre. For det er i utgangspunktet omsorgspersonens beslutning om barnet kan bringes til Norge, eller må forbli i interneringsleiren.

Foreldrene må få forklart hva som kan vente dem selv og barna hvis de velger å bli i leirene, og hva som venter dem hvis de blir med hjem til Norge. De må få kyndig og grundig innsikt i hva de takker ja eller nei til på vegne av seg selv og barna sine.

Vi stiller oss til rådighet

Etter norsk straffelov er alle former for deltagelse og aktiviteter i terrororganisasjoner, inkludert husarbeid, forbudt. Dette gjelder også i utlandet. Foreldrene vil altså få vite at dersom de velger å bli med til Norge, vil de bli etterforsket og kanskje straffeforfulgt. Samtidig får de vite at barna deres kan forvente all den omsorg og trygghet norske barn har krav på.

Advokatforeningens medlemmer, med foreningens Menneskerettighetsutvalg i spissen, stiller seg til rådighet for å være med i slike team til Syria og bistå under samtalene med barnas omsorgspersoner.

Noen ganger byr det selvsagt på utfordringer for et lands myndigheter å etterleve FNs Barnekonvensjon. Var det enkelt, hadde vi ikke trengt den.