Debatt

Få bilene ut, bygg parkene på Ensjø nå! | Ove Bengt Berg

 • Ove Bengt Berg
  Ove Bengt Berg
  Beboeraksjonen på Ensjø
Ti boligselskaper som representerer rundt 1250 leiligheter på Ensjø, krever at parkene blir bygget i boligområdet, slik det ble lokket med i salgsbrosjyrene.

La Ensjø bli den grønne bydelen som har lokket tusenvis til å kjøpe leiligheter her.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det rødgrønne byrådet med Miljøpartiet De Grønne i spissen har de siste fire årene ivret for et bilfritt sentrum, men på Ensjø har bilene med butikker og verksteder blitt fredet. Tiden er forlengst inne: La Ensjø bli den grønne bydelen som har lokket tusenvis til å kjøpe leiligheter her.

Ove Bengt Berg representerer Beboeraksjonen på Ensjø.

Bilbyen Ensjø skulle omgjøres til boligbyen Ensjø. I salgsbrosjyrene for boligbyen ble det lokket med grønne lunger, urbane rom og trygge bomiljø, vedtatt enstemmig av bystyret 19. juni 2007.

Innbyggerne er kommet og er nå oppe i et antall på 7000.

Det er solgt rundt 3500 leiligheter for tilsammen 20 milliarder kroner som er markedsført med disse parkene. Men parkene uteblir.

De kommer kanskje ikke før i 2030, om i det hele tatt. Når barn som er født der har flyttet ut. Nå må de leke mellom bilverksteder.

Vi trenger de grønne områdene nå

Vi er i ferd med å svikte en hel generasjon som vokser opp på Ensjø og som ble lovet et grønt og trygt bomiljø.

Dagens rødgrønne byråd satser nå på å få beboerne til å godta noe helt annet enn det som er lovet.

Små ikke-sammenhengende biter for å tilpasse seg den største tomteeieren som aktivt og kraftig motarbeider planer om å omgjøre Ensjø fra bilbyen til boligbyen.

Vi har kjøpt leilighetene for rundt fem millioner kroner, og da godtar vi bare de vedtatte og markedsførte planene.

Vi trenger de grønne områdene nå. Ikke om ti år.

arkene skulle både etter planen og etter all fornuft kommet først. Det overrasker oss som har flyttet hit at en byråd fra Miljøpartiet De Grønne ikke har vært på beboernes side.

Fra Ensjø, slik det ser ut nå.

Tomteeier saboterer

Vi krever at de tre parkene bystyret vedtok i 2007 nå må bygges som vedtatt. Og de må bygges straks. Bystyret må be Miljødirektoratets om tillatelse til å ekspropriere parkdragene, noe de kan gjøre etter to lover, oreigningslova eller plan- og bygningsloven.

Byrådet må også vedta øyeblikkelig byggestans for alle bygg på Ensjø inntil parkdragene vedtatt i 2007 er fullført.

Ensjø har uten de vedtatte og lovede parkene ikke kapasitet til å ta imot flere innbyggere. Byggestansen er nødvendig for å få utbyggerne til å vende seg mot den ene tomteeieren som saboterer den demokratisk helt lovlige vedtatte utbyggingsplanen.

Det er ikke bare vi mange tusen nye beboere som sviktes. Byrådet er i ferd ved å svekke tilliten til at en kommune i det hele tatt er i stand til å gjennomføre de kommuneplanene de vedtar – i Norges største kommune.

Les også

Fotografihuset på Sukkerbiten er siste symptom. Nybyggsyke Oslo må kureres. | Andreas Slettholm

Skuffende rødgrønt byråd

Det er overraskende for oss alle og skuffende at et rødgrønt byråd viser så liten forståelse for et trivelig grønt bomiljø. Ekstra uforståelig er at det er Miljøpartiet De Grønnes byråder ikke har vilje eller evne til å etablere de grønne friområdene som ble vedtatt for 12 år siden.

Vi ber innstendig det rødgrønne byrådet innse sine forsømmelser for parkdragene på Ensjø og rette opp feilene og bruke de nødvendige virkemidlene for å få igangsatt 2007-planene – før valget.

Vis oss at dere ønsker et godt nærmiljø for barn, familier og alle de andre beboerne på Ensjø. Vi vet fra andre saker at byrådet kan – hvis det vil.

Stålverksparken borettslag

Stålverkskroken Boligsameie
v/Finn Hansen

Verkshagen boligsameie
v/Olav Håkon Tran

Ellipsen borettslag
v/Ove Bengt Berg

Gladengen Park borettslag
v/Ann Catrin Mora

Glaenga Eierseksjonssameie
v/Ragnhild Folgerø

Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet SE
v/Leslaw Lopacki

Tiedemannsfabrikken Sameie
v/Sidsel Andersen

Eierseksjonssameiet Malerhaugen
v/Bjørn Myrvold

Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet v/Andreas Rian

Oppdatert 29. august:

Ikke forelagt meg

I Aftenposten 23. august er jeg oppført som medunderskriver på innlegget «Bygg parkene på Ensjø nå!». Dette innlegget ble ikke forelagt meg før det ble sendt inn, og jeg kjenner meg ikke igjen i deler av innholdet.

Beboeraksjonen har skapt stor oppmerksomhet om utbyggingen på Ensjø og at mange av parkene henger etter. De nye, kompakte bydelene må ha parker for å fungere. Dette er vi alle enige i. Men jeg deler ikke meningen i artikkelen om at byråd Hanna Marcussen og Miljøpartiet De Grønne ikke kjemper for parker på Ensjø. Jeg var selv med på befaringen i april og på et senere folkemøte, og jeg mener de følger opp på en seriøs og grundig måte.

Men alle som vil Ensjø vel, har en floke å løse! Det borgerlige byrådets plan fra 2007 gir stor makt til tomteeierne. Tomteeierne kan trenere fremdriften. Problemet med dette viser seg nå i siste fase av utbyggingen av det sentrale området på Ensjø. Jeg oppfordrer til konstruktivt samarbeid mellom tomteeiere, utbyggere, politikere og beboere, slik at parkene kan bygges raskt og som planlagt. Mange hundre nye beboere ser frem til den natten de kan ta ut øreproppene og sove med åpne vinduer.

Sidsel Andersen

En feil

Utkast til et lengre innlegg ble sendt alle boligselskapene 1. juli med ønske om tilbakemelding til utkastet og opplysning om at det kom navn under eget boligselskap. Sidsel Andersen og Tidemannsfabrikken fikk dessverre ikke denne e-posten.

Dette var en sterkt beklagelig feil som ikke var tilsiktet. Vi er glad for at Tidemannsfabrikken fortsatt støtter opp om arbeidet for parkene og ikke trekker sin støtte til innlegget.

Ove Bengt Berg

 • Les også hva Aftenposten skrev om utbyggingen i 2015:

Les også

 1. Sier ja til 14 etasjer på Ensjø

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Byplanlegging
 3. Oslo kommune
 4. Byrådet (Oslo)