Debatt

Norge ønsker en plass i FNs sikkerhetsråd. Her er et løfte om støtte fra Kasakhstan. | Yerkin Akhinzhanov

  • Yerkin Akhinzhanov
    Yerkin Akhinzhanov
    Kasakhstans ambassadør til Norge
Kong Harald mottok Kasakhstans ambassadør til Norge, herr Yerkin Akhinzhanov, i høytidelig audiens på Slottet i fjor.

Internasjonalt samarbeid er en verdi å kjempe for.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I stortingsmelding nr. 27 (2018–2019) presenterte det norske utenriksdepartementet status og oversikt over det multilaterale samarbeidet i verden, og pekte ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

Meldingen er et politisk dokument som underbygger Norges ønske om en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022.

«Å forhindre undergraving av folkeretten og multilaterale styringssystemer» er i stortingsmeldingen definert som «Norges viktigste utenrikspolitiske interesse». Man peker på hvor viktig det er at de valgte medlemmene av sikkerhetsrådet bidrar til «å bygge broer når de fem faste ikke er enige».

Norges budskap ligner på Kasakhstans tilnærming til internasjonalt samarbeid og vilje til å samråd seg med andre land. De fleste land i verden vil helt uunngåelig bli skadelidende dersom multilateralismen svekkes ytterligere.

Les også

Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet

Små og mellomstore nasjoner må styrkes

For ti år siden, da Kasakhstan hadde formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse), skrev landets første president Nursultan Nazarbajev: «Selve logikken i den globale utviklingen krever styrking av posisjonen til mellomstore stater som utgjør majoriteten i den moderne verden. Etter min mening er det de mellomstore statene som kan sørge for at man internasjonalt tar strategiske beslutninger som kan sikre konsensus.»

I det 21. århundre bør vi oppleve at flere mellomstore og små land tar initiativ og ansvar. Norge er et godt eksempel på det.

Norge har spilt en avgjørende rolle for å løse konflikter i mange deler av verden. Norge står i spissen for global innsats for å takle klima- og miljøspørsmål, beskytte menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og mange andre avgjørende spørsmål i vår tid.

Kasakhstan, som ligger i hjertet av Eurasia, har også arbeidet for å sikre stabilitet på det kontinentet. I tillegg til etableringen av regionale samarbeidsmekanismer, hjalp landet til med å stabilisere Kirgisistan under revolusjonen i 2010, og man var vertskap for Astana-prosessen, den russisk-tyrkiske tilnærmingen som førte frem til våpenhvilen i Syria.

Som det landet i verden som er mest berørt av kjernefysiske tester, er Kasakhstan for et stadig konsekvent forbud mot atomvåpen.

Les også

Jan Egeland: 2020-tallet må ikke bli likegyldighetens tiår

Verden trenger innovasjon, ledelse og utholdenhet

Kasakhstan var medlem av FNs sikkerhetsråd i 2017–2018. I denne rollen hadde Kasakhstan løpende konsultasjoner med så mange medlemsland som mulig.

Denne tilnærmingen, der vi fikk dyp innsikt i mange bekymringer og utfordringer i ulike deler av verden, var viktig når vi i avstemninger i sikkerhetsrådet skulle sikre legitimitet under avstemninger.

I en tid med geopolitisk turbulens trenger man et diplomati som fremmer innovasjon, ledelse og utholdenhet. Vi må se etter nye måter å arbeide på for å lykkes med kompromisser og løsninger basert gjensidighet og respekt.

Dette er en oppgave med enorm kompleksitet, og Norge kan stole på støtten fra Kasakhstan.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kasakhstan
  2. FNs sikkerhetsråd
  3. Internasjonal politikk