Debatt

Europas hyklerske løsning på flyktningkrisen 2020 | Sophie Matlary

 • Sophie Matlary
  Sophie Matlary
  Statsviter
Migranter prøver å krysse grensen mellom til Hellas i nærheten av Edirne i Tyrkia.

Vi promoterer våre verdier overalt utenfor Vesten, men vi vil helst ikke måtte følge opp disse på hjemmebane.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvem er skyld i at flyktninger kommer inn i Europa? Er det kanskje Tysklands president Angela Merkels skyld, da hun ikke fikk til en hestehandel med Tyrkias president Recep Erdogan? Er det Erdogan som tvinger frem sin vilje i Syria, gjennom å true Europa? Er det flyktningene selv sin feil, fordi de tror at livet blir bedre i Vesten?

Irriterende Erdogan

På den ene side blir man irritert på president Erdogan for at han setter Europa i lås og enkelt tvinger frem sin egen politikk. Ingen tør jo stoppe ham. Hans våpen er migrantene, et våpen han bruker frem til han får støtte for politikken sin i Syria. På den annen side blir man oppgitt over Merkel – hvorfor har hun siden 2016 utformet en flyktningpolitikk som ikke fungerer i realiteten? Var hun uklok da hun gikk med på denne hestehandelen og ga bort seks milliarder euro, europeiske skattepenger, som ikke ga noe resultat?

Sophie Matlary er statsviter med migrasjon og asyl som fagfelt.

Absurd grensepolitikk

Flyktningkrisen i 2015 var et sjokk for Europa. Det var ingen som visste hvor mange som kom, hvordan man skulle behandler deres asylsøknader, og hvem som skulle få asyl. Men kanskje vanskeligst av alt var det umulig for noen å si hvor «humanitære» vi europeere skulle være.

Europas og spesielt Vest-Europas etikk og politikk baserer seg på en sterk tro på internasjonal lov, menneskerettigheter, FNs flyktningkonvensjon og Dublin-konvensjonen. Her står det at alle som kommer til Europa, har lov til å søke om asyl. Det å følge disse premissene, men samtidig si at man ønsker å beskytte seg ved å bygge grensegjerder, er ganske absurd.

Hva kan vi forvente?

I løpet av de neste ukene og månedene er det mange som kommer til å si at vi må stenge våre yttergrenser, slik at ingen flyktninger kommer inn. Ingen fra Tyrkia skal få ta seg inn i Hellas eller oppover i Europa. Og selv om det strider med EUs Dublin-konvensjon, vil alle de 27 medlemslandene selv bestemme om de vil ha åpne eller stengte grenser, slik de gjorde sist. Det finnes altså ingen styrende organ som kan tvinge landene til å ta imot flyktninger.

Etter å ha studert EUs flyktningpolitikk siden 2015 mener jeg derimot at en europeisk selv-isolering kun er nok et midlertidig plaster på såret, en kortsiktig løsning slik som interneringsleirene i Libya er.

Aftenpostens journalist Tor Arne Andreassen har vært i Edirne i Tyrkia, nær grensen til Hellas. Der skrev han om migranter som sover under åpen himmel.

Men det punktet jeg kanskje synes er viktigst å belyse, er det at vi vet hvor hyklersk det er av Europa hvis man går for en slik kortsiktig løsning. Skal man fortsette å late som om man tror på en humanitær løsning for den globale flyktningkrisen, men likevel bygge gjerder mot dem som ønsker å søke asyl på lovlig vis?

Konfliktsky

Vi promoterer våre verdier overalt utenfor Vesten, men vi vil helst ikke måtte følge opp disse på hjemmebane. Og slik en diplomatvenn fra Midtøsten nylig sa: «Europa betaler i disse dager prisen for kontinentets manglende evne til å løse konflikter. Flyktningkrisen er kun et bilde på hvor svakt Europa er til å ta avgjørelser som en enhet. Man kan ikke være konfliktsky og samtidig prinsippfast i internasjonale forhandlinger».

Erdogan kan ikke temmes av Merkel, men avtalen som ble laget i 2016, hvor han ble spurt om å stoppe alle flyktninger som kom inn i Tyrkia, kan ikke måles eller kjøpes for penger slik Merkel har trodd. Ethvert land har en maksimumskapasitet når det gjelder bærekraft, og med 3,5 millioner syriske flyktninger i Tyrkia er denne kapasiteten nådd for lengst.

Hvor går veien videre?

Det er ikke lett å forutse hva som vil skje, men en tenkelig konsekvens er at høyreekstreme politiske partier vil gripe denne gylne muligheten til å styrke og posisjonere seg, samtidig som Europa vil prøve å isolere seg mer og mer.

Paradokset her er at løsningene og veien fremover ligger i det motsatte. Det vi sårt trenger nå, er kompetente og balanserte politikere, som hverken er for høyre- eller venstrevridde. I tillegg trenger vi de beste diplomatene, som effektivt kan vende seg mot egne europeiske velgere og samtidig forhandle med de trassige, østlige statslederne.

Les også

 1. Reportasje: Tyrkia åpnet døren. Hellas holder sin lukket.

 2. 33 tyrkiske soldater ble drept i Syria. Derfor er det en farlig utvikling.

 3. Full forvirring om asylstrøm fra Tyrkia

Les mer om

 1. Migrasjon
 2. Flyktningpolitikk
 3. Asyl
 4. Tyrkia
 5. Angela Merkel