Midlertidig grunninntekt som krisehjelp: 5000 eller 10.000 til alle, rett inn på konto | Kalle Moene og Sverre Munck

Vi lever ikke normale liv for tiden og kan derfor ikke forvente at vi betaler skatt og mottar støtte på vanlig måte, mener Kalle Moene og Sverre Munck.

Dette er ikke tiden for kronglete forslag som er tungvinte å sette ut i livet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Koronaviruset har skapt en sammensatt økonomisk krise av manglende etterspørsel, manglende ressurser, manglende lønnsomhet og manglende likviditet.

Noen er uten inntekt fordi etterspørselen er borte. Andre er uten inntekt fordi de er utestengt fra sin vanlige virksomhet.

Manglende ressurser, svak lønnsomhet og liten likviditet forsterker problemene.

Kan gjøre vondt verre

Til nå har de nødvendige tiltakene for å ivareta næringslivets interesser vært mer fremtredende enn nødvendige tiltak for å redde vanlige folks privatøkonomi.

Begge deler er viktige for å forhindre en selvforsterkende krise, der kuren nesten kan bli verre enn problemet den skal løse.

Også når det gjelder privatøkonomien, er kravet til gode tiltak at de skal virke raskt, kreve lite byråkrati og være midlertidige. Vi lever ikke normale liv for tiden og kan derfor ikke forvente at vi betaler skatt og mottar støtte på vanlig måte.

Et enkelt element i en nødvendig krisepakke kan være å innføre en midlertidig, men ubetinget grunninntekt til alle – nærmest som et forskudd på skatteoppgjøret som siden skal gjennomføres for det spesielle året 2020.

Forskuttering av skatteoppgjøret

Hver voksen person registrert som inntektsmottager, kunne få en kontantoverføring umiddelbart. For eksempel et sted mellom 5000 til 10.000 kroner pr. måned. Det ville bety en rask og ubyråkratisk tilførsel av nødvendige inntekter for mange.

Siden inntektsoverføringen skal gå til alle inntektsmottagere, vil den i realiteten bare være en forskuttering av skatteoppgjøret for de aller fleste. På selvangivelsen vil det stå at hver av oss har betalt mindre i skatt i de månedene ordningen gjelder.

Det vi foreslår, kan derfor minne om skatteutsettelse. Men denne utsettelsen er gitt i kontanter – rett inn på konto – for at ordningen også skal nå dem som midlertidig er uten skattbar inntekt.

Les også

The New York Times: Disse yrkene er mest i faresonen for koronaviruset

Raskt og ubyråkratisk

Når skatteoppgjøret en gang blir ferdig (en gang neste år), er det riktig nok som om hver av oss har fått en rentefri skatteutsettelse. For andre som virkelig er rammet av at inntektene deres har falt bort, utgjør grunninntekten en reell overføring.

For dem som i dag ikke har rett til arbeidsløshetstrygd, kan dette bli deres reelle grunninntekt – for atter andre kan det bli justeringer mot opparbeidede rettigheter gjennom det ordinære skatteoppgjøret.

Ordningen kan virke raskt. Den er ubyråkratisk, siden det ikke er noen form for behovsprøving. Den er midlertidig, siden den kan oppheves så snart det ekstraordinære behovet faller bort. Viktigst av alt: Dette er ikke tiden for kronglete forslag som er tungvinte å sette ut i livet.

Det haster å få på plass en universell støtte som er enkel, ubyråkratisk og robust – med lave reelle kostnader og stor gevinst for dem som er rammet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter