Kort sagt, lørdag 14. mars

  • Debattredaksjonen

Matbutikker og koronasmitte. Funksjonshemmede og overgrep. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Matbutikkene blir sentrale smittesteder

Norske myndigheter har endelig iverksatt svært kraftfulle tiltak mot spredning av koronaviruset. Det spørs likevel om det holder i et land der bevisstheten rundt hygiene i utgangspunktet må sies å være på et lavmål. Mitt inntrykk fra opphold i land som ble hardt rammet av finanskrisen, er at ansatte i service og varehandel der går over bord og stoler, dørhåndtak, betalingsterminaler og handlevogner med klut så snart de har en ledig stund. Det er neppe det morsomste de gjør. Men i land med høy ledighet er folk redde for å miste jobbene sine. Og det gjør man fort hvis man slurver i jobben og har en sjef som driver næringsvirksomhet i sterk konkurranse, og derfor ikke har råd til å miste en eneste kunde.

Store deler av det norske samfunnet stenges nå midlertidig ned. Matbutikkene er et unntak og vil bli sentrale steder for utveksling av smitte. I denne situasjonen bør myndighetene snarest bidra med ekspertise og utstyr for sterilisering. Velmente råd og anbefalinger er ikke nok. Det handler også om hensynet til de ansatte som ofte er unge og har begrenset arbeidslivserfaring. Jeg er selv blant engstelige foreldre som nå håper og ber om at mitt barn ikke får med seg potensielt dødelig smitte hjem fra sin første jobb.

Jan Tomas Owe, samfunnsøkonom


Stille i blindsonen

Frank Rossavik skrev på kommentarplass i Aftenposten om manglende felles identitet blant funksjonshemmede og hvordan det kan gjøre at de blir liggende i en blindsone – utenfor den offentlige debatten. Men for å komme ut av blindsonen, er det viktig å kjenne at man har samfunnet i ryggen. Mange funksjonshemmede opplever ikke å bli trodd – hverken i tjenesteapparatet, i rettssalen eller i spaltene.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede har gjennom kampanjen «I det skjulte» servert sterk kost om vold og overgrep mot funksjonshemmede: Funksjonshemmede utsettes for vold og overgrep dobbelt så ofte som andre. Deres sårbarhet trigger overgripere. Dette snakkes ikke om, og lite blir gjort for å forebygge at det skjer. Med kampanjen var vi forberedt på reaksjoner fra våre egne, politikere og mediene – selv med en koronaepidemi under utvikling. Men det har vært taust. Orker vi ikke å snakke om dette?

Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep. De er pliktige å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge at dette skjer. Mediene og vi som representerer utsatte grupper, må være kommunenes «gnagsår» på dette området til systemer som sikrer forebygging, avdekking og avverging av vold og overgrep mot utsatte grupper er på plass!

Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede og Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.