Slagstad presenterer konspirasjonsteorier om sykehusutbyggingen | Morten Meyer

  • Morten Meyer
Mens Rune Slagstad etterspør ytterligere utredninger, venter byens, regionens og landets pasienter fortsatt på nye og tidsriktige sykehusbygg i Oslo, skriver Morten Meyer.

Professoren hopper bukk over den snart 35 år lange politiske prosessen om å samordne virksomheten ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I kronikken Spillet om Ullevål sykehus i Aftenposten 14. juni skriver professor Rune Slagstad nok en gang mistenksomt om utbyggingen av Oslo-sykehusene. Slagstad er samfunnsviter, men trives åpenbart best som psykolog og konspirasjonsteoretiker.

For Slagstad har full innsikt i tidligere og nåværende sykehusdirektører i Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) sine personlige motiver og handlingsmønstre. Og motivene er ikke alltid så edle. For sykehusene i Oslo er nå prisgitt «de skjulte strategene» i helsebyråkratiet.

Maktmennesker med en personlig agenda om å bygge katedraler i samfunnet. Som lurer politikerne og unndrar seg befolkningens demokratiske kontroll.

Morten Meyer, Cand. polit. og fhv. HR-direktør ved Oslo universitetssykehus

Historieløst

«Derfor har HSØ nå lansert en «belysning», som konkluderer med at Ullevål-alternativet vil bli 13 milliarder dyrere og ta syv år lenger å realisere (Aftenposten 29. mai). Dette ganske egenartede Ullevål-alternativet bygger imidlertid på en helt ny forutsetning, nemlig at hele Rikshospitalet flyttes til Ullevål», skriver Slagstad blant annet.

Å kalle dette en «helt ny forutsetning» er selvsagt historieløst. Professoren hopper bukk over den snart 35 år lange politiske prosessen om å samordne virksomheten ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus (Norbom-utvalget 1984), samt 2008-vedtaket i HSØ om at regionsfunksjoner i Oslo skal samles. Et oppdrag forankret i Stortinget og deretter gitt av Stoltenberg-regjeringen til HSØ. Som i realiteten innebar å enten samle regionsfunksjonene på Gaustad eller på Ullevål.

Begge muligheter er så langt vurdert, direktører har kommet og gått, og etter ti års prosess er Gaustad p.t. foretrukket.

Demokratiske skinnprosesser?

Fra TV2 november 2011: «Rikshospitalet, Universitetet i Oslo og Ullevål er bundet sammen av en kort trikketur. Nå ønsker de å samle seg i et gigantisk Campus Oslo». Saken ble kommentert av daværende UiO-rektor, Ole Petter Ottersen, og daværende OUS-direktør, Jan Erik Thoresen. Altså før Slagstads imperiebygger på Gaustad, sykehusdirektør Bjørn Erikstein, ble ansatt i OUS.

I 2016 kom planen om bygging på Aker, Gaustad og Radiumhospitalet og gradvis avvikling av Ullevål sykehus. En åpenbar administrativ-politisk tautrekking, lansert av HSØ og Regjeringen ved helseministeren og finansministeren.

Det har vært spørretimer og offentlige høringer om OUS-utbyggingen i Stortinget, høringer og møter i Oslo kommune osv. Helsekomiteen på Stortinget har behandlet spørsmålet om en ny fullstendig Ullevål-utredning. Eller demokratiske skinnprosesser og sandpåstrøingsaktiviteter, som Slagstad ville kalt dem.

Venter på tidsriktige sykehusbygg

Havet av faglige utredninger, prosjektgrupper, arbeidsgrupper, rapporter, tillitsvalgtsmøter og eksterne kvalitetssikrere som har arbeidet underveis i OUS og HSØ de siste åtte årene, er også skinnprosesser, mener Slagstad. Og mens professoren med flere etterspør ytterligere utredninger i OUS og av Ullevål sykehus, venter byens, regionens og landets pasienter fortsatt på nye og tidsriktige sykehusbygg i Oslo.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.