Debatt

Ikke la de autoritære vinne Europarådet | Bjørn Engesland og Gunnar Ekeløve-Slydal

  • Bjørn Engesland
    Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité
  • Gunnar Ekeløve-Slydal
    Assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité
Europarådet er for viktig for demokratiets fremtid i Europa til at vi kan la president Putin og hans likesinnede ødelegge det, skriver Bjørn Engesland og Gunnar Ekeløve-Slydal.

Russland har lykkes med sin utpressing. Nå må Norge og andre demokratiske medlemsland komme på offensiven.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mandag vedtar Europarådet sannsynligvis å heve sanksjonene mot Russland. De fikk tilbake stemmeretten i parlamentarikerforsamlingen, hvor organisasjonens ledere og dommere i Den europeiske menneskerettighetsdomstol velges.

Russland ville ha en forsikring om at de ikke vil miste stemmeretten igjen, slik de gjorde 2014–2016 på grunn av annekteringen av Krim-halvøya og støtten til separatistgrupper i Øst-Ukraina.

Bjørn Engesland er generalsekretær og Gunnar Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Russlands våpen har vært å kutte pengestøtten til organisasjonen, noe som har ført til budsjettkrise og nedgang i aktiviteten. Russland truet med å trekke seg fra Europarådet hvis de ikke fikk endret reglene for å sanksjonere regelbrudd.

Vi kaller det utpressing, og vi beklager at denne fremgangsmåten nå ser ut til å ha vunnet frem.

Les også

Nyhetsanalyse av Aftenpostens Moskva-korrespondent: Europarådet opphever sanksjoner mot Russland. Det er en seier for Jagland.

Viktig felleseuropeisk prosjekt

La det ikke være noen tvil: Vi ønsker Russland i Europarådet, på lik linje med andre europeiske stater. Det sikrer en mulighet til dialog med russiske myndigheter.

Europarådet er ikke en gammel stolthet i den europeiske bevegelsen for demokrati og menneskerettigheter, men et av de viktigste felleseuropeiske prosjektene vi har, men den trues av autoritære krefter. Ikke bare Russland, men også Aserbajdsjan, Tyrkia og flere andre land bryter reglene og forsøker å svekke systemet.

Når Russland nå har lykkes med sin utpressing, må Norge og andre demokratiske medlemsland komme på offensiven. De må fremme tiltak for å styrke Europarådet.

Les også

Vi kan ikke ofre Europarådets integritet for å tekkes urimelige russiske krav

Bør definere fast tidsramme

Parlamentarikerforsamlingen har foreslått en ny måte å reagere på alvorlige regelbrudd på. Staten som begår dem, skal granskes og offentlig kritiseres. Det skal være koordinert dialog med staten og overvåkingsprosedyrer og arbeidsgrupper skal settes i sving. Til slutt vil til og med suspensjon eller tilbaketrekking av stemmeretten vurderes.

For å unngå at den nye reaksjonsprosedyren også spilles på banehalvdelen til de landene som konsekvent bryter med Europarådets grunnprinsipper, blir det avgjørende at land som Norge sikrer at prosedyren brukes aktivt.

Det er for eksempel lagt opp til at det skal settes tidsfrister for hvert steg i prosedyren, men at fristene skal bygge på «felles enighet mellom» statene som bryter reglene og Europarådet. Norge bør derfor fremme at det blir definert en fast tidsramme, slik at stater som bryter reglene ikke kan forhale seg unna reaksjoner.

Les også

Nyhetsanalyse: Putin har image som en macholeder. De siste ukene har vi sett en mykere side.

Ikke la de autoritære vinne

Hver medlemsstat har et ansvar for å sørge for at Europarådets regler følges. Det står om den europeiske rettsordenen og respekt for prinsipper som er avgjørende for å sikre fred og samarbeid på kontinentet vårt.

Hvis Norge og andre land ikke handler nå, frykter vi at de autoritære statene får økt spillerom til å ødelegge Europarådet innenfra.

De autoritære statene kan ikke vinne gjennom med sin utpressing. Det vil være katastrofalt i kampen for demokrati og menneskerettigheter.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Russisk politikk
  2. Europarådet