Debatt

Mye av politivolden i USA er fullt lovlig | Jenny Sandvig

  • Jenny Sandvig
    Jenny Sandvig
    Fagdirektør ved NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter
Amerikansk politi er kun opplært til å sikte mot overkroppen, så skudd ender ofte fatalt, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser politifolk i Minneapolis to uker etter at George Floyd ble drept.

Etter amerikansk rettspraksis skal det svært mye til før politivold anses ulovlig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det som er mest opprørende med politivolden i USA, er at mye av den er lovlig. Også det skiller USA fra Norge.

Vi kjenner tallene nå. Politidrapet på George Floyd er bare ett av mange. I USA blir om lag tusen mennesker drept av politiet, hvert år. Svarte har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli drept av politiet som hvite, selv om de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

Jenny Sandvig er fagdirektør ved NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter.

Det som er mindre kjent, er at mye av politivolden i USA er fullt lovlig.

Opplært til å sikte mot overkroppen

Den amerikanske grunnloven regulerer politiets adgang til å pågripe. Selv om grunnloven stiller krav om arrestordre fra retten, er bestemmelsen tolket slik at det i regelen er politibetjentene på stedet som beslutter pågripelser.

De kan pågripe på mistanke om bagatellmessige forhold, som falske vekslepenger eller salg av enkeltsigaretter, dersom politiet har rimelig grunn til å tro at personen ellers vil unndra seg arrest.

Den eneste begrensningen på politiets maktbruk er at den må være «rimelig». Sentralt i vurderingen er om mistenkte aktivt motsatte seg arrest eller forsøkte å løpe unna.

Se for deg en person som er mistenkt for et straffbart forhold, og som i redsel løper i stedet for å stanse for politiet. Etter omstendighetene kan en politibetjent i USA da skyte.

Politiet der er kun opplært til å sikte mot overkroppen, så skudd ender ofte fatalt.

Etter rettspraksis skal det også svært mye til før politivold anses ulovlig.

Les også

Opptrer politifolk i USA rasistisk? Til en viss grad, ser det ut til. | Frank Rossavik

Lovlig å skyte flyktende 15 ganger

Amerikansk høyesterett har ment at politiet handlet lovlig da det skjøt en mistenkt på flukt 15 ganger i ryggen. Politiet behøvde ikke stanse skytingen før mistenkte var død.

Retten mente også at politiet handlet lovlig da de smadret en mistenkts bil for å stanse en biljakt, selv om sjåføren ble lam.

En ankedomstol fant at politiet handlet lovlig da de brukte smerteteknikker («pain compliance») for å tvinge demonstrante som passivt motsatte seg arrest. Kvelertak med kneet er en slik type teknikk.

Ifølge jusprofessor Paul Butler ved Georgetown University, forfatter av boken Chokehold, er det heller ikke åpenbart at politiet handlet grunnlovsstridig overfor George Floyd, mannen som ble drept da en politimann presset kneet sitt mot nakken hans i Minneapolis nylig.

Politiet vil kunne hevde at Floyd motsatte seg arrest, og at kvelertaket var rimelig maktbruk for å tvinge ham til å adlyde.

De vil neppe få gehør for at det var rimelig å fortsette kvelertaket etter at Floyd sluttet å bevege seg, men frem til det punktet, sier Butler, kan de prosedere på at maktutøvelsen var lovlig.

George Floyd ble drept da en politimann presset kneet sitt mot nakken hans i åtte minutter og 46 sekunder.

Svarte diskrimineres av politiet

Da Butler underviste ved Harvard Law School i 2017, brukte han denne delen av amerikansk konstitusjonell rett til å si oss noe mer om den systematiske utbredelsen av politivold overfor svarte og spansktalende i USA.

Hans poeng er at amerikansk politi har ekstraordinær makt etter grunnloven, som benyttes mer aggressivt overfor disse gruppene.

Studier viser at tungt bevæpnet politi brukes oftere i svarte nabolag, og at svarte diskrimineres av politiet, selv om man kontrollerer for kriminalitet. En ledende studie viser at siden rapportert kriminalitet også er et uttrykk for hvem politiet etterforsker, bygger tidligere forskning som tilbakeviser diskriminering av svarte på betydelige feilkilder.

Svarte er også overrepresentert i fengslene. Blant svarte menn uten videregående utdannelse vil over 50 prosent havne i fengsel.

Flere setter politibrutaliteten i sammenheng med slaveriet. Michelle Alexander, forfatter av The New Jim Crow, mener det er tale om en institusjonalisert motreaksjon mot 60-tallets borgerrettighetsbevegelse.

Andre ser det som en tillitskrise mellom svarte og politiet, og mener løsningen ligger i bedre politiutdanning og videoovervåking av politiet.

Les også

Rasisme er ikke den viktigste grunnen til at mange svarte blir skutt av politiet | Jan Arild Snoen

Norge har strengere regler

Sett fra Norge kan situasjonen i USA i det minste tjene til to ting.

For det første viser den betydningen av at vi har regler som forbyr uforholdsmessig og unødig maktbruk. Der amerikansk rett gir adgang til maktbruk som kan ta liv, tar norsk lovverk sikte på å beskytte mot politivold med et prinsipp om minste inngrep.

Etter menneskerettighetene har Norge også en plikt til å sikre liv ved pågripelse og fengsling, og ivareta rettighetene uten diskriminering.

Det betyr ikke at det ikke finnes problemer. Da Eugene Ejike Obiora døde under pågripelse i 2006, kritiserte Sivilombudsmannen staten for utilstrekkelige regler og opplæring i risikoene ved mageleie. Det var i strid med plikten til å sikre liv.

For det andre viser situasjonen i USA verdien av et norsk politi som er høyt utdannet, profesjonalisert og ubevæpnet, og som jobber målrettet for å dempe konflikt og bygge tillit i alle deler av samfunnet.

Les også

  1. Ender protestene med bare nok en rapport? | Adrian Arellano, Christian Davenport og Håvard Mokleiv Nygård

  2. Etter 400 år med systematisk rasisme er det to grunner til at George Floyd kan endre verden

  3. Vinn eller forsvinn for demokratiet i USA? | Rob Muggah og Liv Tørres

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.