Vi trenger et systemskifte for barns trygghet | Inga Marte Thorkildsen

  • Inga Marte Thorkildsen
    byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)
Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, vil gjennomgå alle prosesser i barnevernet for å sikre at de kjennes trygge, sett fra barn og unge selv.

Vi skal derfor gjennomgå hele Oslos barnevern.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Har Oslo så mye bedre verdier enn resten av landet?» spør Aftenpostens Andreas Slettholm 15. juni, før han fyrer av en kraftsalve fordi Oslo ikke har etablert et eget MST-team (multisystemisk terapi) i barnevernet.

Svaret på Slettholms spørsmål er nei. Men stadig flere erkjenner at det trengs dyptgripende endringer i barnevernet og i hjelpesystemene for øvrig, slik at vi kan skape større trygghet og gi bedre hjelp til utsatte barn.

Nylig fattet Stortinget flere viktige vedtak som kan endre hvordan dagens hjelpesystemer og lovverk innrettes, når målet er å beskytte og hjelpe barn bedre.

Trygghet for barna

Stortinget vektlegger barns rett til å bli hørt, til å få informasjon, til å snakke i trygge rom og retten til personvern – altså at man må beskytte den informasjonen barn gir til voksne, for eksempel i barnevernet.

Dette er spennende og i tråd med viktige vedtak som bystyret nylig har fattet, og som går i samme retning. Bystyret har bedt oss i byrådet om å gjennomgå alle prosesser i barnevernet for å sikre at de kjennes trygge, sett fra barn og unge selv.

Vi skal også sørge for systemer som gjør det mulig å komme til rotårsaken, for eksempel når barn begår alvorlig kriminalitet. Vi skal derfor gjennomgå hele Oslos barnevern, og denne gjennomgangen kan munne ut i en reform.

Les også

Fagfolk kritiserer Oslo kommune: – Unge lovbrytere burde få bedre hjelp. Tiltakene finnes.

Hva er et godt barnevern?

Som mange andre, tenker vi også nytt om hva som er et godt barnevern. Ikke minst tenker vi i økende grad at dette handler om hvordan barnevernet oppleves sett fra barn og unge selv, og vi er opptatt av å forske mer på det vi gjør (i motsetning til hva som hevdes fra Slettholm).

Ikke minst vil vi hente inn mer kunnskap fra barn, både erfaringskunnskap og forskningskunnskap.

Barnevernet og andre hjelpesystemer har i flere år fått sterk kritikk for at vi ikke er i stand til å gi barn den hjelpen og beskyttelsen de har krav på, og på måter som kjennes trygge for dem.

Alvorlig systemsvikt

I Oslo er vi opptatt av å forsøke å gjøre noe med det som over år er pekt på som en alvorlig systemsvikt, og ta kritikken fra en rekke tunge aktører som Barnevoldsutvalget, Nasjonalt kunnskapssenter om vold (NKVTS) og traumatisk stress og Helsetilsynet på alvor.

NKVTS fant i fjor at hele fire av fem 12-16-åringer som er utsatt for vold og overgrep, aldri har fortalt om det til noen i hjelpeapparatet! Barnevoldsutvalgets knusende rapport «Svik og svikt» pekte på at manglende samarbeid med barn er en hovedårsak til at vi ikke får avdekket vold mot barn.

Også diagnosetenking står i veien, påpekte de. Det trengs med andre ord en gjennomgripende endring, og det haster.

Snevert

Jeg vil derfor hevde at Andreas Slettholm har en svært snever inngang til behovet for et bedre barnevern, når han velger først og fremst å snakke om bruk av metoden multisystemisk terapi (MST).

Som byråd er jeg opptatt av at barnevernet har metodefrihet, og også metodeansvar. Bystyret i Oslo har, nesten enstemmig, pålagt meg en oppgave som jeg tar på det største alvor: Å sikre at barnevernet kjennes trygt, sett fra barns side.

Det betyr at alle må finne seg i å bli stilt flere kritiske spørsmål. Jeg er sikker på at det vil være en styrke for barnevernet og ikke motsatt.