Debatt

Kort sagt, onsdag 4. september

  • Debattredaksjonen

Brukerutvalget og nytt sykehus i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aker – et sykehus for hvem?

Medisinsk direktør Hilde Myhren og kommunikasjonsdirektør Børge Einrem, begge ved Oslo universitetssykehus, skriver at «Aker skal bli et stort og trygt akutt­sykehus». Men de sier ikke det viktigste: Hvem sykehuset bygges for. Om deres plan følges, vil bare bydelene Alna og Bjerke få plass, mens Grorud og Stovner forblir på overfylte Ahus. De overser den tverrpolitiske enigheten om Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.

Dette er et svik mot Groruddalens befolkning og et løftebrudd fra politikerne. Stortinget må sette ned foten: Ingen lånegaranti før alternativet Aker for Groruddalen/Rikshospitalet som nå/Ullevål som stort akuttsykehus er reelt utredet og sammenlignet med OUS-ledelsens forslag.

Sykehusaksjonene i Oslo ved Maren Rismyhr, Aker sykehus' Venner, Mariane Sandholdt, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Rolf Kåresen, Redd Ullevål sykehus og Hans Erik Heier, Rikshospitalets Venner


OUS skal lytte til brukerutvalget

Fagpersoner fra det akuttmedisinske miljøet ved OUS kritiserer brukerutvalgets leder Tove Nakken i Aftenposten 28. august. Ledere ved Akuttklinikken ønsker herved å uttrykke sin fulle støtte til pasientenes stemmer.

Ny sykehusstruktur i Oslo er utredet i flere år, og et vedtak er fattet. Under denne prosessen har pasienter i brukerutvalget, ansatte og ledere fått uttale seg og hatt anledning til medvirkning for å bidra til en best mulig plan for fremtidens sykehus. Akuttklinikkens ledere ønsker å uttrykke at denne involveringen har vært viktig og nødvendig.

Styret har fattet sitt vedtak på bakgrunn av alle innspill og etter en totalvurdering. Akuttmiljøets synspunkter nådde ikke gjennom på alle punkter. Det er uenighet i akuttmiljøet om de vedtatte planer og prosessen rundt, noe som er naturlig i en prosess som involverer så mange fagpersoner med ulik erfaring.

Ansatte i OUS er bekymret for om planene slik de nå foreligger, sikrer at vi når vår overordnede målsetning om å skape en helsetjeneste hvor vi tar utgangspunkt i pasientenes behov. Akuttklinikken vil presisere at brukernes, altså pasientenes, behov og meninger er viktige.

Det er derfor svært viktig for oss å understreke at Akuttklinikkens ledelse ønsker å lytte til brukerutvalgets vurderinger, også når det gjelder Framtidens OUS. Debatten bør være saklig, og vi ønsker å unngå personangrep. Spesielt ønsker vi at brukerutvalgets leder – Tove Nakken – skal vite at det arbeid hun utfører i samspill med OUS, respekteres og verdsettes.

Ledere i Akuttklinikken: Leiv Arne Rosseland, Erik Fosse, Audun Stubhaug, Sigrid Ingeborg Rannem, Inger Larsen, Bente Lüdemann, Fredrik Fällman, Marit Aakvik Sønstebø, Helle Madsen Holm, Terje Kluften og Anne Kari Amundsen Bø


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykehus
  3. Sykehussammenslåing
  4. Helse
  5. Rikshospitalet