Debatt

Ingen kan tape pensjon på å jobbe til 70 år | Harald Engelstad

 • Harald Engelstad
  Harald Engelstad
  Pensjonsrådgiver
Arbeids- og sosialdepartementet laget særdeles strenge samordningsregler for gruppen som jobbet helt til 70 år, skriver debattanten. Her (i rødt) arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under forhandlingene om offentlig tjenestepensjon.

At tjenestepensjonen blir lavere som følge av at folketrygden blir høyere, er et prinsipp vi har hatt siden 1967.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unni Bjelland fører en tapt kamp. Hennes siste innlegg 25. oktober viser at hun ikke helt forstår grunntrekkene i det gamle offentlige bruttopensjonssystemet eller de nye reglene i folketrygden. Dessverre er hun med på å bygge opp under påstanden om at «man taper på å jobbe etter 67 år i offentlig sektor». Det bør hun slutte med.

Harald Engelstad er pensjonsrådgiver.

En person født i 1953 og som slutter med full tid i offentlig sektor i 2020, og som venter med folketrygden til pensjonering, er garantert å komme ut med en sum i pensjon fra folketrygden og pensjonskassen på minimum 66 prosent av sluttlønn. Et garantitillegg sikrer dette, uansett hvor høy lønn personen har inntil 12 G.

Om denne personen trives på jobben og utsetter pensjonering til 68 år, da forholdstallet for dette kullet i modernisert folketrygd er 1,00, vil samme person oppnå mellom 10.000 og 25.000 kr mer i årlig livsvarig samlet pensjon, over 66 prosent-nivået, avhengig av sivilstand.

Særdeles strenge samordningsregler

Hvis samme person jobber helt til aldersgrensen 70 år, vil imidlertid gevinsten bare bli noen få tusenlapper mer i året sammenlignet med nivået ved fylte 68 år. Dette siste er ikke organisasjonenes skyld, men det forhold at Arbeids- og sosialdepartementet etter forhandlingene laget særdeles strenge samordningsregler for denne gruppen.

Uheldigvis har ikke organisasjonene brydd seg om dette. Men reglene ble lempet på i forhandlingene i 2018. Nå er gevinsten vesentlig større for kullene født mellom 1954 og 1962. Det er ikke mulig å komme i null i tjenestepensjon, vel å merke om man respekterer aldersgrensen på 70 år.

Unni Bjelland er pensjonert seniorskattejurist.

Det at tjenestepensjonen blir lavere som følge av at folketrygden blir høyere, er et prinsipp vi har hatt siden 1967. Til eksempel ble tjenestepensjonen til pensjonerte offiserer og politimenn (som gjerne sluttet ved 57 år) også kraftig redusert når de tok jobb i privat sektor frem til 67 år. De oppnådde vesentlig høyere folketrygd enn pensjonerte offiserer som ikke tok ny jobb. I samordningen ved 67 år førte høyere folketrygd til lavere tjenestepensjon.

Ekstremt tilfelle

Det er forståelig at Unni Bjelland er skuffet over å ha oppnådd null i tjenestepensjon etter å ha stått i stilling til 73 år. Dette er et ekstremt tilfelle som nesten ingen opplever, men det kan forklares. Om hun hadde ventet med uttaket av folketrygden, ville den alene ha utgjort den gamle bruttogarantien.

Hennes mange tall om pensjonsbeholdning i ny folketrygd er nytteløs. Vi har ikke rett på noen slik beholdning. Den er kun en teknisk hjelpestørrelse for å beregne den årlige folketrygdpensjonen.

Det har også lite for seg å klage på at man ikke får mer i offentlig tjenestepensjon om man har over 30 år. Slik har det vært i over 100 år. Men de som fremhever denne «feilen» vet ikke at samme regel har vært til stor nytte for dem som ikke kunne jobbe så lenge og ikke oppnådde full tid. De kom relativt sett bedre ut enn forventet, fordi samordningen tok hensyn til at alle måtte ha en samlet pensjon som var til å leve med.

 • Her kan du lese mer om debatten som ble utløst av Unni Bjellands første innlegg i juni:

Les også

 1. Får den pensjonen som er lovet | Anniken Hauglie

 2. Kort sagt, søndag 30. juni

 3. Oppklaring om offentlig tjenestepensjon | Anniken Hauglie

 4. Kort sagt, fredag 12. juli

 5. Feilinformerer om Høyres pensjonstyveri | Fem offentlig ansatte

 6. Det er liten sammenheng mellom pensjonsinnskudd og dagens tjenestepensjon | Harald Engelstad

 7. Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år | Axel West Pedersen

 8. Hva var partene enige om i pensjonsreformen fra 2011? | Unni Bjelland

 9. Regelverket for offentlig tjenestepensjon er modent for pensjon | Sissel Rødevand

 10. Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen og du sitter igjen med bare folketrygden. Tapet kan være over en million kroner.

Les mer om

 1. Pensjon
 2. Arbeidsliv
 3. Arbeids- og sosialdepartementet
 4. Debatt