Kort sagt, mandag 11. november

  • Debattredaksjonen

Støtte til trossamfunn. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Feilinformasjon om tilskudd til trossamfunn

Njål Høstmælingen beskriver tilskuddsordningen til trossamfunn helt feilaktig som «raus offentlig finansiering» som gjør trossamfunnene til en økonomisk byrde for samfunnet, i sitt innlegg 6. november. Ordningen er heller ikke begrunnet i behovet for bevaring av «norske» verdier.

Da det viste seg umulig å innføre en ordning for alle offentlige utgifter til Den norske kirke (Dnk), med personlig skattefradrag for dem som ikke var medlem, startet man i 1970 å kreve inn lik skatt fra alle. Man delte bevilgningene til Dnk på antall medlemmer, for så å utbetale et tilsvarende tilskudd per medlem til øvrige trossamfunn. Dette er kompensasjon for historisk «kirkeskatt» på grunn av Dnks særstilling og derfor ulik støtteordninger til andre organisasjoner.

Høstmælingens fordommer mot trossamfunn utenfor Dnk kommer til uttrykk når han insinuerer at det er tilskuddene som holder disse lydig på plass i det «norske» verdifellesskapet. Påstanden blir meningsløs.

Ordningen er faktisk resultatet av norske frikirkers lange kamp mot religiøs diskriminering, en kamp som av majoritetssamfunnet ble definert som en trussel mot «norske» verdier. Det eneste trossamfunnet han positivt identifiserer som en støtte for «norske» verdier, er Dnk. Ved politiske korsveier har ikke Dnk alltid inntatt posisjoner til støtte for religiøse minoriteter, i samsvar med det Høstmælingen antagelig vil definere som «norske» verdier.

Gjennom unyansert fremstilling bidrar Høstmælingen, muligens utilsiktet, til å underbygge fordommer mot religiøse minoriteter.

Dag Nygård, Spesialrådgiver, Norges Kristne Råd

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.