Er isoleringen av eldre ulovlig? | Christophersen, Christophersen, Sikkeland

Det var helt rett å stenge sykehjemmene i mars. Men etter hvert burde det vært gjort en større innsats for å begrense tiltakene og sikre trygg kontakt med pårørende, mer enn én gang i uken, skriver innleggsforfatterne.

Hva er smittevernbegrunnelsen for at eldre ikke får gå ut, med god avstand til andre?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med henvisning til smittevernlovens § 4-1 har myndighetene fattet smittevernvedtak, inkludert besøksforbud for eldre på institusjoner. Som konsekvens har eldre nå vært isolert i over ni uker.

Er isoleringen lovlig?

Det kan være at det er lovhjemmel for å forby at eldre kan ha besøk, men personer med utviklingshemningers erfaringer kan tilsi at det nok ikke er det. Flere utviklingshemmede har ikke fått lov til å ta imot besøk, til tross for at de bor i egne leiligheter. Det er gjort klart at det ikke er lovhjemmel for et slikt forbud. Hvilke erfaringer er hentet herfra for å sikre andre omsorgstjenester?

Maria Christophersen
Hanna Christophersen

Én gang i uken, maks én time

Ved en rekke sykehjem får beboerne nå lov til å gå ut og ha besøk én gang i uken, i maks én time. Besøkene overvåkes av ansatte for å sikre at smittevernreglene følges. Overvåkingen krever ressurser og begrenser kapasiteten for å gjennomføre besøk.

Utenom dette får ikke beboerne gå ut, selv om de følger de samme smittevernreglene som den øvrige befolkningen. Kan et slikt vedtak gjøres generelt, når det er så inngripende? Det krever i så fall en god, smittevernmessig begrunnelse. Hva er smittevernbegrunnelsen for at eldre ikke får gå ut, med god avstand til andre?

Hans Heen Sikkeland

Rett til å medvirke

Brukere har rett til å medvirke. Brukere har også rett til informasjonen som er nødvendig for å ivareta medvirkningsretten. Men eldre og pårørende har ikke fått tilsendt vedtak som angår dem, hverken på gruppe- eller individnivå. Vi har prøvd å få innsyn i vedtak i Oslo, Asker og Bærum, men det er lang saksbehandlingstid. Det er ikke opprettet et sentralt eldreråd i Oslo, men det finnes flere bydelsvise eldreråd, og noen av dem har hatt møter. Likevel kan vi ikke se at de har fått tilsendt slike vedtak, de heller. På flere møter i april var ikke covid-19 engang tema.

Det er innført strenge forbud som innskrenker eldres rettigheter, uten at eldre har fått medvirke.

Les også

Vi kan ikke beskytte de eldre til døde | Maria Christophersen, Hanna Christophersen og Hans Heen Sikkeland

Hva er smittevernbegrunnelsen for at eldre ikke får gå ut, med god avstand til andre?

Burde ikke stå på ressurser

Smittevernloven er en beredskaps- og fullmaktslov. Den gir myndighetene hjemmel til å sette inn tiltak raskt når en situasjon oppstår. Kravene til å utrede konsekvenser og til nødvendighets- og helhetsvurderinger slår sterkere inn etter hvert som tiden går og man får mer oversikt. Når tiltakene ikke lenger er nødvendige, skal de oppheves eller begrenses.

Alle skjønner at det får katastrofale følger om det kommer smitte inn på et sykehjem. Det var helt rett å stenge hjemmene i mars. Men etter hvert burde det vært gjort en større innsats for å begrense tiltakene og sikre trygg kontakt med pårørende, mer enn én gang i uken. Det burde ikke stå på ressurser. I stedet legger regjeringen i det reviderte nasjonalbudsjettet opp til enda trangere rammer for velferden.

Ikke bedre sent enn aldri

Bent Høie, du har hatt nok tid til å jobbe med dette nå, og nok tid til å sikre mer ressurser. Vi har lyst til å si at det er bedre sent enn aldri, men det er ikke sant. Neste sommer finnes ikke for de eldre, kanskje ikke engang neste måned. Når man er 96 år og har mistet livsledsageren sin, finnes bare her og nå. Her og nå trenger man besøk. Man trenger trøst.