Debatt

Kritikerne tolker Forfatterforeningens unnskyldning uriktig | Cato Schiøtz

  • Cato Schiøtz
    Cato Schiøtz
    Advokat i advokatfirmaet Glittertind
Fra et juridisk ståsted er det særlig grunn til å påpeke de mange kritikkverdige forholdene i æresrettens dom, skriver Cato Schiøtz (bildet).

Æresretten - hva saken gjelder.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye kritiserer i en kronikk 30. mars Forfatterforeningens selvkritikk og unnskyldning av dommene over 17 forfatterne som etter krigen ble avsagt av foreningens æresrett.

Kritikerne resirkulerer sine tidligere innlegg i Klassekampen og Morgenbladet, som er tilbakevist flere ganger av en rekke personer.

Kjartan Fløgstad (f.v.), Espen Søbye og Tore Rem.

Det er særlig grunn til å understreke at Dag Solhjell, som er den som har arbeidet mest med æresretten, og som sammen med Hans Fredrik Dahl har skrevet standardverket Men viktigst er æren (Pax 2013), fullt ut har støttet foreningens unnskyldning.

Kritikkverdig dom

Fra et juridisk ståsted er det særlig grunn til å påpeke de mange kritikkverdige forholdene i æresrettens dom.

Jeg repeterer:

1. Fløgstad & co. behandler ikke det som er det sentrale, og som foreningen med rette har tatt et oppgjør med: Klare brudd og mangel på bevissthet om elementære rettssikkerhetsprinsipper, blant annet manglende hjemmel, dommer med tilbakevirkende kraft, brudd på prinsippene om kontradiksjon og habilitet og mangel på avventing av sanksjoner til klagehandlingen var avsluttet.

Jeg kjenner ingen domstol eller domstolsavgjørelse etter krigen hvor fraværet av rettssikkerhet er så markant og så graverende.

2. Kritikerne overser at når den manglende legitimitet er generell, faller grunnlaget for dommene bort. Når fundamentet forvitrer, kollapser bygget.

3. Kritikerne tolker foreningens unnskyldning uriktig. Foreningen har ikke tatt stilling til det som ikke var et tema for æresretten. Unnskyldningen og rehabiliteringen refererer her som ellers til det som forelå til behandling og æresrettens konklusjoner.

4. Den styggeste feilen er at kritikerne synes å mene at unnskyldningen ikke var på sin plass fordi vi – utenfor det som var tema for retten – kan finne kritikkverdige forhold. Men man kan ikke i fullt alvor mene at en uriktig dom skal opprettholdes fordi man ellers finner forhold som kan kritiseres.

Forhold æresretten ikke har tatt stilling til, reparerer selvsagt ikke brudd på elementær rettssikkerhet.

Kritikerne ønsker tydeligvis at en gammel urett skal kunne kompenseres ved at en ny urett begås.

Dette kunne man formodentlig ha gjort i 1940-1945, ikke i dag.


Cato Schiøtz svarer på denne kronikken av Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye: Til Forfatterforeningen: Vi legger neppe krigshistorien bak oss gjennom fortielse og forskjønnelse


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Rettssikkerhet
  2. Cato Schiøtz
  3. Kjartan Fløgstad
  4. Andre verdenskrig