Vi må ha en utryddingsplan mot villsvin. Det holder ikke med en handlingsplan, Bollestad! | Torill Moseng

  • Torill Moseng
Om 15 år kan vi ha opp mot 40.000 villsvin i norske skoger, advarer debattanten. Bildet viser villsvin fra en norsk villsvinfarm.

Både menneskers og dyrs helse står på spill. Villsvinene må ikke bare skytes, vi trenger en plan for hvordan vi kan utrydde dem fra norsk natur.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På få år har det vandret ett tusen villsvin inn i Norge. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men bestanden fordobler seg trolig hvert tredje år. Om 15 år kan vi ha opp mot 40.000 villsvin: 25 år senere muligens så mange som over 200.000 i norske skoger. Dette vil forårsake skader på naturen og trusler mot dyrevelferden som kan bli dramatiske. Da holder det ikke at landbruksministeren har bestilt en handlingsplan mot villsvin – når behovet er en utryddingsplan.

Torill Moseng er president i Den norske veterinærforening.

Pest og plage

Vitenskapskomiteen har i en rapport vurdert konsekvensene for miljø og helse dersom villsvin får etablere seg i Norge og advarer mot nye sykdommer og oppblomstring av gamle. Med titusenvis av villsvin streifende i våre skoger må vi regne med mer salmonella, parasitter og trikiner i norsk fauna – noe som igjen øker smittefaren for mennesker.

Men viktigst er at faren for smitte av afrikansk svinepest fra villsvin til tamsvin vil øke. Sykdommen har en dødelighet på 100 prosent, og det finnes ikke vaksiner. Politikerne i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern bevilget i fjor 20 millioner kroner til å skyte 20.000 flere villsvin i året, i tillegg til de 60.000 som allerede skytes hvert år.

Et siste desperat forsøk på å stoppe afrikansk svinepest fra å spre seg fra Polen til resten av Europa.

Den tyske delstaten har rundt 200 grisegårder med drøyt 800.000 griser, og et pestutbrudd vil få katastrofale konsekvenser både for dyr og mennesker og bety økonomisk ruin for flere bønder.

På grunn av faren for smitte av afrikansk svinepest fra villsvin, står både mennesker og dyrs helse på spill, skriver presidenten i Den norske veterinærforening. Bildet, som er tatt av latviske myndigheter, viser et villsvin som er avlivet i forbindelse med utbrudd av afrikansk svinepest.

Svinepest smitter raskt

De fleste svinebesetninger har god smittebeskyttelse, men tamgriser har behov for rote- og aktivitetsmateriale i form av høy, flis eller halm. Dette hentes inn fra jordene, og det skal bare litt avføring til fra et smittet villsvin før sykdommen kan spre seg.

Ifølge det europeiske Mattilsynet (EFSA) sprer svinepesten seg i et tempo på om lag to kilometer i måneden med villsvinet som smittebærer.

Samtidig kan mennesker spre virussmitte med matrester på tvers av fylkesgrenser, landegrenser og hele kontinenter på et øyeblikk. Viruset er vanskelig å få bukt med og kan være smittefarlig i årevis, selv i frosset kjøtt.

Danmark bygger villsvingjerde mot Tyskland

Danmark bygger et 70 kilometer langt og 1,5 meter høyt gjerde mot Tyskland i håp om å stoppe villsvinvandringen. I Sverige derimot, har dyrevelferden og -helsen måttet vike for jaktinteresser, og det er ingen planmessige tiltak for å redusere bestanden.

Det gjør det selvfølgelig ekstra krevende å stoppe villsvinene på Svinesund, men at noe er vanskelig betyr ikke at vi må gi opp før vi har prøvd.

For mye står på spill. For norske bønder og for vår naturlige, norske fauna.

Grisebål i Europa

I Europa er situasjonen blitt så alvorlig at griser brennes på egne bål for å bekjempe svinepest og andre sykdommer villsvinene har brakt med seg. Slikt ønsker vi ikke at det skal bli i Norge.

Vitenskapskomiteen slår imidlertid fast i sin rapport at «dersom det ikke settes i verk drastiske tiltak i løpet av de kommende årene (avskytning, fôringsforbud osv.), vil villsvinpopulasjonen høyst sannsynlig vokse signifikant og spre seg til nye områder i Norge, spesielt langs kysten.»

Villsvin i naturen vil koste oss dyrt

Handlingsplanen som Landbruks- og matdepartementet har varslet i oktober må omgjøres til en utryddingsplan og den må på plass øyeblikkelig.

Villsvinene er smittefarlige, skader grunnlaget for bondens dyrehold og kan bli ødeleggende for Norges renommé. Dessuten vil villsvin i naturen koste Norge dyrt. I Sverige har Jordbruksverket anslått at hvert eneste villsvin koster samfunnet omtrent fem tusen kroner etter at kjøttverdien er trukket fra. Totalt kostet villsvin svenskene 1,56 milliarder i skader på jordbruket i 2015.

KrFs landbruks- og matminister Olaug Bollestad har bestilt en handlingsplan om villsvinutfordringer.

Bollestad må ta affære!

Norsvin har, sammen med Bondelaget og Animalia, laget en rapport som fremmer konkrete forslag for å begrense villsvinenes innvandring. Forbud mot fôring, fri avskyting, fellefangst og skuddpremie er noen av forslagene som nevnes.

Landbruksminister Olaug Bollestad er uheldig som får denne etisk vanskelige saken i fanget på sin vakt, men trusselen er for stor til at en avgjørelse kan utsettes. Vi oppfordrer på det sterkeste til at Bollestad tar problemet på alvor.

Både menneskers og dyrs helse står på spill. Villsvinene må ikke bare skytes, vi trenger en plan for hvordan vi kan utrydde dem fra norsk natur.

Handler vi ikke nå, blir prisen for mangel på handlekraft høy.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.