Debatt

Er det lov å selge narkotika på Mortensrud? | Endre Klungland

  • Endre Klungland
    Endre Klungland
    på vegne av Idrettens Samarbeidsutvalg i Søndre Nordstrand
Alle barn har rett til å kunne gå trygt til og fra idrettsaktiviteter. Men det er ikke så lett når idrettsarenaer og fotballbaner nærmest er okkupert av narkotikaselgere, skriver innleggsforfatteren.

Barn trenger trygghet på vei til trening og idrett.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Idrett er viktig for mange barn og unge. Derfor er vi glade for at strenge koronarestriksjoner gradvis slipper barn og unge tilbake til idrettsarenaene igjen.

Idrett er også en viktig aktivitet for mange ungdommer i vår bydel, Søndre Nordstrand. Med tanke på mulighetene for friluftsliv og idrett er vår bydel en av de flotteste i Oslo. Men vi har noen andre utfordringer.

Utrygghet

Situasjonsbildet på Mortensrud er utfordrende med tanke på trygghet i barne- og ungdomsmiljøene.

Vårt håp er at det dugnadsarbeidet mange frivillige innen idretten gjør, skal bidra til å holde ungdom borte fra uønsket aktivitet som på sikt kan føre til kriminalitet.

Vi må sammen sikre lokalmiljøet mot en følelse av permanent utrygghet.

Samtidig må vi erkjenne at situasjonen, både på Mortensrud og i andre deler av bydelen, har endret seg til det verre i løpet av de siste årene.

Les også

Rektor på Mortensrud: – Barn helt ned i tiårsalderen har kriminelle som forbilder

Narkotikaselgere

Alle barn har rett til å kunne gå trygt til og fra idrettsaktiviteter. Men det er ikke så lett når idrettsarenaer og fotballbaner nærmest er okkupert av narkotikaselgere.

Det er derfor vi nå ser oss nødt til å rope et varsku. Vi trenger hjelp.

Ingen av oss har myndighet til å be uønskede personer fjerne seg. Som frivillige i idretten opplever vi dessverre liten respekt, og få av oss tør lenger å be personer og biler om å flytte seg.

Vi ønsker ikke at det skal bli færre barn som driver med idrett, tvert imot. Vi tror at idrett og stabil voksenkontakt kan være et viktig bidrag for å sikre en trygg og god oppvekst for mange barn i bydelen. Men da må barna få utøve sin idrettsaktivitet uten på noen måte å føle seg truet under trening og på vei til og fra trening.

For det er vel ikke slik at det er blitt lovlig å selge narkotika på Mortensrud? Slik situasjonen har fått utvikle seg, er vår bekymring at den etterspurte tryggheten for mange barn ikke lenger er til stede.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Barn og unge
  3. Narkotika