Debatt

Hagtvets lesing av Rødts landsmøtevedtak minner om djevelens lesing av Bibelen | Bjørnar Moxnes

  • Bjørnar Moxnes
    leder, Rødt

Bjørnar Moxnes under åpningstalen på Rødts landsmøte. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rødt ønsker mer demokrati.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg hilser kritikk av Rødts politikk velkommen, men skulle ønske vi slapp av kaste bort lesernes tid på stråmannsargumentasjon. Dessverre tyr Bernt Hagtvet til dette i Aftenposten 23. mai. Derfor trengs det en oppklaring.

Ikke et kommunistparti

Rødts nye prinsipprogram avsluttes med følgende avsnitt: «Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er ‘yte etter evne, få etter behov’. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Les også

Moxnes tapte «kommunisme»-kampen – begrepet beholdes i Rødts prinsipprogram

Dette betyr ikke at Rødt er et kommunistparti, men at vi mener klassesamfunnet kapitalismen skaper er grunnleggende urettferdig, og vil jobbe for noe bedre. Hagtvet må gjerne være uenig i det, men han går mye lenger. Skal vi tro Hagtvet, ønsker vi egentlig et uinnskrenket partidiktatur, med folkemord som konsekvens. Det har ikke rot i virkeligheten.

Om noen skulle være i tvil, gjentar jeg gjerne: Ingen har skandalisert sosialismen i større grad enn de selverklært kommunistiske partidiktaturene, der en liten elite undertrykte befolkningene de sa de skulle frigjøre. Delegatene på Rødts landsmøte er, i likhet med andre demokratiforkjempere, blant de første som ville havnet bak piggtråd i en fangeleir om slike kommunistpartier skulle kommet til makt her i Norge.

Imot udemokratisk maktkonsentrasjon

Vi stritter imot enhver form for udemokratisk maktkonsentrasjon, også den vi så i kommunistiske regimer. Derfor skriver vi også i programmet vårt at «for Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme».

Vi slår fast at «fordi demokratisk forankring er avgjørende, må flertallets oppslutning bekreftes, gjennom demokratiske folkeavstemninger eller frie valg», og at «allmenn stemmerett og valg til politiske organ er en selvfølge».

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen: Rødt tror på en slags myk kommunisme. Men overgangen til Rødts drømmesamfunn er alt annet enn myk.

Det står også at «ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle, også for motstandere av sosialisme.»

Dette ser Hagtvet bort fra, til fordel for ubegrunnede anklager om partidiktatur og folkemord. Neste gang håper jeg han kritiserer oss for noen standpunkter vi faktisk har.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Rødt (R)
  2. Bjørnar Moxnes
  3. Kommunisme