Debatt

Rovdyrene må totalfredes | Kari Wenche Fossum

 • Kari Wenche Fossum, rovdyrverner, Rena

Jeg har debattert ulv og store rovdyr med disse menneskene i over 12 år og kjenner deres drepende argumentasjonsteknikk. Den er ødeleggende for en saklig og kunnskapsbasert debatt, skriver Kari Wenche Fossum. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Norge er i ferd med å bli en naturfiendtlig nasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rovviltnemndene i region 4, Oslo, Akershus og Østfold og region 5, Hedmark har nylig vedtatt at halvparten av Norges rødlistede ulvebestand skal skytes ut kommende vinter.
Dette vil redusere vår ulvebestand til rundt 40 individer og raskt påføre de gjenværende flokkene ubotelig skade i form av innavl og degenerering. Det vil i sin tur gi nemndene argumenter for å ta ut også disse etter hvert.

Nemndene forvalter ulv på beitenæringens og jegernes premisser, ikke på rovdyrenes. Det er i strid med nemndenes mandat som sier at det skal tas hensyn til både beitedyr og rovdyr.

Norsk rovviltforvaltning, som er politisk styrt lokalt og sentralt, er en ren utryddelsesforvaltning som består av lokalpolitikere uten den fagkunnskap en slik forvaltning må ha.

Stortinget feilinformeres av lokalpolitikere og støttespillere med egne agendaer, derfor må politisk styrt rovviltforvaltning opphøre og en ny forvaltning etableres. Vi har hatt ulv og store rovdyr i Norge i rundt 10.000 år og de hører hjemme her på lik linje med elg og hjort og resten av vår fauna.

Betingelser for rovdyrenes eksistens

 1. Rovdyrene må totalfredes.
 2. Ulvesonen må oppheves og rovdyrene må få tilbake hundre prosent av landets areal som sine leveområder.
 3. Det etableres en ny rovviltforvaltning bestående av fagmiljøene innen fauna, økosystemer og miljø. Dette gjøres for eksempel ved at Miljødirektoratet i samarbeid med de nevnte fagmiljøer etablerer en ny rovviltforvaltning. Miljødirektoratet trekker seg ut og rovviltforvaltningen overtas fullt og helt av fagmiljøene og legges under Universitetet og/eller Høgskolen i Hedmark campus Evenstad som har landets fremste kompetanse på ulv og store rovdyr og er anerkjent ut over Norges grenser. (Red.anm.: Punkt 3 er endret i etterkant av publisering.)
 4. All påvirkning fra politisk hold, sentralt og lokalt, samt påvirkning fra interessegrupper opphører.
 5. Bufe på utmarksbeite i rovdyrenes naturlige habitat forbys.
 6. Landbruket må tilpasse seg og fokusere på egnethet.
 7. Kampen mot faunakriminalitet og ulovlig jakt intensiveres i samarbeid med politiet og den nye rovdyrforvaltningen.

Statlig finansiert propaganda

Drivkraften bak ønsket om å utrydde ulven i Norge ligger i Senterpartiets okkupasjonspolitikk av utmark og villmark, uttrykt i partileder Trygve Slagsvold Veums mantra: «Ulven skal vekk» og partiets slagord «Vi skal ta hele Norge i bruk». Organisasjonen Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, FNR, har følgende filosofi: «Vi er ikke imot ulv, men vi vil bare ikke ha ynglinger».
Logisk ikke sant?

Organisasjonen mottar godt over en million kroner i statsstøtte takket være Senterpartipolitikerne Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen.
FNR fyrer opp under det skremmende ulvehatet som kommer til uttrykk på grasrotplan gjennom kunnskapsløse lokalpolitikere og lukkede facebook-grupper som sprer sine påstander om ulv. Jeg har debattert ulv og store rovdyr med disse menneskene i over 12 år og kjenner deres drepende argumentasjonsteknikk. Den er ødeleggende for en saklig og kunnskapsbasert debatt.

Mobbevelde

Disse grupperingene har sine lobbyister på Stortinget og danner grunnlag for den rovviltpolitikken, som naive stortingspolitikere tror dreier seg om lokaldemokrati, men i virkeligheten dreier seg om mobbvelde. Slik kan det ikke være i et Norge som på alle områder ønsker å være best i verden.

Fortsetter amatører å tukle med rovvilt og villmark, ender vi opp med en situasjon hvor fremtidige generasjoner kun vil kunne oppleve rovdyrene våre som utstoppede kuriositeter i støvete glassmontere.
Blir ulven utryddet i Norge, vil snart kravet om å utrydde bjørn, gaupe, jerv og kongeørn følge etter og motargumentene vil ha mistet sin kraft. Vi er blitt en naturfiendtlig nasjon.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Debatten rundt rovdyrene i Norge består i økende grad av løgner og propaganda | Odden, Linnell og Krange

 2. Frykt og fotosyntese | Markus Lindholm

 3. På sporet av Oslo-ulven

Les mer om

 1. Ulv
 2. Rovdyrforvaltning