Debatt

Flere eldre vil trenge hjelp med maten, men hvem skal lage den? | Arnt Steffensen

 • Arnt Steffensen
  Arnt Steffensen
  Leder, Kost- og ernæringsforbundet i Delta
En tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes. Det spørs om det vil skje, skriver artikkelforfatteren. Fotografiet er en illustrasjon.

Det er forbløffende og tankevekkende at Regjeringens gjennomgang av yrkesfagene ikke nevner institusjonskokkfaget med ett eneste ord.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnet har innsett at man i fremtiden trenger flere fagarbeidere og færre universitetsutdannede. Eldrebølgen er her, og mange av de eldre vil bli pleietrengende om noen år.

Regjeringen har nå en gjennomgang av alle yrkesfagene, og Utdanningsdirektoratet har laget en rapport.

Institusjonskokkfaget ble ikke nevnt med ett ord. Ikke ett!

Med tanke på hvor høyt oppe temaet eldremat og underernæring har vært i det offentlige ordskiftet det siste året, er det forbløffende og tankevekkende.

Samsvarer ikke med behovet

Helsepolitikken og utdanningspolitikken her i landet virker lite synkronisert. Flere pleietrengende i fremtiden betyr mer behov for kunnskap om dietter og spesialkost.

Flere vil trenge hjelp med maten, enten de bor på sykehjem eller hjemme. Men hvem skal lage maten? Rekrutteringen til institusjonskokkfaget står ikke i samsvar med behovet.

Jan Grund er professor i helseledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han forteller at en tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes.

Det spørs om det vil skje. En kompliserende faktor er ny teknologi.****

Statistisk sentralbyrå anslår at en tredjedel av dagens yrker vil forsvinne innen 2035.

Så hva vil skje med institusjonskokkfaget? Det blir stadig mer teknologi på kjøkkenene. Vil robotene komme her også?

Må rette ryggen og heve stemmen

Kost- og ernæringsforbundet vil fortsette å tale institusjonskokkfagets sak overfor myndighetene, politikerne og samfunnet for øvrig. Flere må stå frem som gode ambassadører. Vi må rette ryggen og heve stemmen.

Gjør vi det ikke kan virkeligheten fort bli slik landbruks- og matminister Jon Georg Dale tenkte høyt om fra talerstolen under Regjeringens konferanse i Stavanger i vår. Han spådde at eldrematen i fremtiden vil komme fra internasjonal industri.

Er det dit vi vil?


Her kan du lese mer om eldreomsorg:

Les også

 1. Tilbudet til eldre bør styrkes | Kristensen og Vånar

 2. Eldre i Oslo får stadig mindre praktisk hjelp hjemme

 3. Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, svekkes eldreomsorgen i Oslo | Svendsen og Elgsaas

 4. Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte i Oslos eldreomsorg, men hverandre | Bjørnar Moxnes

Få med deg debattene hos Aftenposten meningerpåFacebook ogTwitter

Les mer om

 1. Regjeringen
 2. Jon Georg Dale
 3. Eldreomsorg