Nyttig reise til Sverige | Sylvi Listhaug

Jeg ønsket å se hvilke utfordringer Sverige har i utsatte områder og lære av deres feil, skriver Sylvi Listhaug om sin reise til Stockholm tirsdag denne uken.

Vi må gi tryggheten tilbake til innbyggere som føler seg utrygge i nærmiljøet i Oslo sør og forhindre at unge mennesker havner på skråplanet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
 Jeg ønsket å se hvilke utfordringer Sverige har i utsatte områder og lære av deres feil, skriver Sylvi Listhaug om sin reise til Stockholm tirsdag denne uken.

Lenge før jeg rakk å sette meg på flyet til Sverige, haglet kritikken fra alle hold. Dagen ble dominert av mye bråk.

Men midt oppi alt dette hadde jeg en veldig nyttig reise som ga meg mye innsikt i de utfordringene Sverige har i utsatte områder.

Berøringsangsten

Etter å ha snakket med politiet, integreringstiltaket Fryshuset og Medborgerkontoret, har jeg fått nyttig informasjon.

En åpenbar forskjell på Norge og Sverige, som forskeren og økonomen Tino Sanandaji er inne på, er at berøringsangsten for alt som har med innvandrings- og integreringsfeltet er større i vårt naboland.

Men på noen punkter er det likt: Som at også i Sverige ønsker mange å diskutere retorikk heller enn politikk og reelle utfordringer.

Med politiet som kilde

Under besøket i Sverige brukte jeg kun politiets egne rapporter. Likevel ble det rabalder.

Det svenske politiet sier selv at det er over 60 utsatte områder. Over 20 av dem er særskilt utsatte områder.

Disse områdene er preget av høy kriminalitet og at altfor få er i arbeidslivet.

Politiet opplever at personer ikke vil varsle politiet om kriminelle forhold. Vitner tør ikke møte i straffesaker, og det oppleves parallelle samfunn hvor kriminelle ofte får styre situasjonen.

I disse områdene er det over 5000 kjente multikriminelle tilknyttet over 200 forskjellige gjenger.

I området jeg besøkte, Rinkeby, ble NRK Dagsrevyen truet vekk fra området og kastet stein etter for omtrent et år siden.

Noe av det beste med besøket, var at jeg fikk snakket med Tino Sanandaji. Han er samfunnsøkonom med iransk-kurdisk bakgrunn og har skrevet boken «Masseutfordring» som kommer til Norge neste uke. Han tegner ikke opp noe skremselsbilde, men han tar opp den virkeligheten veldig få ønsker å snakke om.I boken skriver han at innvandrere utgjør omtrent 22 prosent av den svenske befolkningen. Til tross for dette, utgjør de 53 prosent av dem med lange fengselsstraffer, 76 prosent av medlemmene i kriminelle gategjenger og 54 prosent av de arbeidsledige. De mottar 60 prosent av utbetalt sosialstønad og har 71 prosent av Sveriges barnefattigdom.

Vanskelig å forlate en liten baby

Dette burde ikke være omstridt. Det er bare fakta. Likevel møtes det med anklager om svartmaling og forsuring av forholdet til Sverige. Og Jonas Gahr Støre går til frontalangrep på Erna Solberg ved å lyve om det jeg har sagt, for å tegne et bilde av at jeg ønsker å nøre opp under fremmedfrykt. Det gjør jeg ikke.

Jeg ønsket å se hvilke utfordringer Sverige har i utsatte områder og lære av deres feil slik at vi ikke gjør de samme feilene i Norge. At jeg ikke har gjort dette før, skyldes ene og alene graviditet, fødsel, permisjon og utfordringer tidlig i valgkampen med å gå på jobb og forlate en liten baby hjemme hos far.

Arbeiderpartiet har også kritisert oss for å bruke ordet «svenske tilstander». Imidlertid brukte nestleder i Ap, Trond Giske, dette begrepet senest i slutten av juni, da han snakket om «svenske skoletilstander». Tydeligvis er det greit å bruke begrepet om man er medlem av Ap, men ikke Frp.

Tidlig innsats mot gjenger

Den svenske rikspolitisjefen ga et svært godt råd. Han sa det er viktig å sette inn innsats tidlig når problemene oppstår. Det er denne lærdommen jeg ønsker å ta med meg til Norge.

For selv om Norge er langt unna å ha slike tilstander som i de utsatte områdene i Sverige, så har politiet også her hjemme meldt om en uheldig utvikling i deler av Oslo, med gjenger og økende kriminalitet. Dette er det viktig å ta tak i tidlig og sette inn økt innsats.

Derfor er jeg glad for at Frp/Høyre-regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner mer til politiet for å forebygge kriminalitet og stoppe rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer i Oslo sør.

Vi må gi tryggheten tilbake til innbyggere som føler seg utrygge i nærmiljøet i Oslo sør og forhindre at unge mennesker havner på skråplanet. Og vi vil ha ungdom som allerede befinner seg der, vekk fra det og gi dem sjansen til å skape seg en bedre fremtid uten kriminalitet.

God integrering og bekjempelse av kriminalitet er viktige nøkler for å unngå svenske tilstander i Norge. Forsøk på å avspore debatten ved å snakke om retorikk er ingen løsning.