Debatt

Tror noen at Norge et slags fremtidssamfunn der alle kjente lover om tilhørighet og røtter er opphevet? | Hans Rustad

 • Hans Rustad
  Redaktør, Document

Hva kan det komme av, at ellers oppegående intelligente mennesker som SyloTaraku kan si noe de innerst inne vet er sprøyt, skriver Document-redaktør Hans Rustad. Signe Dons

Sylo Taraku viser at han ikke vil eller klarer å være ærlig i omtalen av hva det vil si å være norsk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva kan det komme av at ellers oppegående intelligente mennesker som SyloTaraku kan si noe de innerst inne vet er sprøyt, skriver Document-redaktør Hans Rustad. Signe Dons

For første gang spilte alternative medier en rolle i en norsk valgkamp. Vi så det i et byks i lesertall for Document, fra 300.000 unike IP-adresser i juli, til 440.000 i august. Høye tall.

Sylo Taraku liker ikke denne utviklingen, men har ikke noe svar, annet enn å råde mediene til større åpenhet, et råd han selv ikke følger.


 • Les Sylo Tarakus kronikk her: Innvandring splitter mediene

Hva det vil si å være norsk

Ved å henge ut Documents Christian Skaug viser Taraku at han ikke vil eller klarer å være ærlig i omtalen av hva det vil si å være norsk. Skaug ga en grundig belæring om hva det vil si å være «etnisk norsk»: Det har med foreldre å gjøre.

Taraku gjorde som han gjør i kronikken om Document og rights: Han følger ikke de prinsipper han selv setter opp. Etter å ha konstatert at foreldre bestemmer etnisitet, faller han ned på det politisk følelsesmessige: Skal ikke hans barnebarn ha rett til å være etnisk norsk, like mye som norske «hvite,kristne» barn?

Spørsmålstillingen skal gi de etnisk norske så mye dårlig samvittighet at de iler til med å avkle seg både kristendom og «hvithet».

Taraku er kosovoalbaner

Denne retorikken er en oppvisning i hersketeknikk. Det er bare å snu det den andre veien:

Taraku er kosovoalbaner. Selv om jeg bosetter meg i Pristina med min norske kone og blir boende der resten av livet, blir vi ikke «etniske kosovoalbanere». Heller ikke våre barnebarn vil bli det, hvis de da ikke gifter seg med en kosovoalbaner. Hvis familien blir boende i Kosovo vil den selvsagt få inn grader av kosovoalbansk kultur. Men de blir ikke etnisk kosovoalbanske.

Hva kan det komme av, at ellers oppegående intelligente mennesker som Taraku kan si noe de innerst inne vet er sprøyt, og som de aldri ville overført på de landene de selv kommer fra. Tror de Norge og Vest-Europa er et slags sosialpolitisk eksperiment, et fremtidssamfunn der alle kjente lover om tilhørighet og røtter er opphevet?

Man forveksler likeverd og likhet

Det Taraku driver med kalles identitetspolitikk. Han ignorerer opplagte demarkasjonslinjer mennesker imellom, de som historien om menneskelige fellesskap er bygget på, og kaster seg i armene på det følelsesmessige: Det lyder så fint med «likhet», men i virkeligheten er det et misbruk av ordet. Man forveksler likeverd og likhet.

Ved å blande nasjonalitet, likhet og likeverd skaper man en følelse av forurettelse. - Er ikke jeg like mye verd kanskje? Er ikke jeg like mye nordmann som deg?

Dette føleriet har gjort ubotelig skade på forholdet mellom mennesker med ulik bakgrunn. Innfødte nordmenn føler seg presset i sitt eget land, og folk med utenlandsk bakgrunn føler de aldri blir godtatt.

Misbruk av begreper

Det er venstresiden som har gått foran med identitetspolitikken: Du kan selv bestemme hvem du er. Hvis du sier du er bestemt av din tradisjon, er du reaksjonær, kanskje farlig.

Taraku bruker ordet «kristen og hvit» på samme tendensiøse måte. Han fyrer opp under identitetspolitikken. Den må̊ nødvendigvis behandle de tradisjonsbundne som en fiende. De tradisjonsbundne er født inn i én sammenheng. Taraku er født inn i en annen. That's life. Men Taraku hevder at den som er trofast mot sin bakgrunn diskriminerer.

Det er et misbruk av begreper som en gang tjente rettferdigheten. Nå er de blitt politiske verktøy som splitter og polariserer.

Documents vekst handler om at stadig flere mennesker oppdager dette. De oppdager seg selv. De oppdager at det som er dyrebart for dem er noe de må forsvare. De oppdager at de institusjonene i samfunnet som de trodde skulle forsvare tradisjonen, ikke gjør det.

Denne innsikten om seg selv er også forutsetningen for å gi plass til mennesker som er annerledes.

Veien til et større og romslig Norge går gjennom nordmenns hjerter, ikke deres dårlige samvittighet.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Integrering
 3. Nasjonalisme

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Disse tre kontroversielle redaktørene er enige om én ting: Norge er ute å kjøre

 2. KULTUR

  – De liberale elitenes politikk er med på å uthule det nasjonale demokratiet

 3. A-MAGASINET

  Faren skal ha utsatt henne for minst 160 overgrep. Hun er så skadet at hun har vært innelåst på sykehus i nesten fire år.

 4. DEBATT

  Nye grenser i et nytt Europa

 5. DEBATT

  Kort sagt, søndag 10. september

 6. DEBATT

  Venstresiden motarbeider integreringsforslag som vil virke | Carl I. Hagen