Debatt

Reklamebransjen - ikke bare svart/hvitt

  • Eldar Skylstad

Blenda.jpg

Heldigvis har samfunnsutviklingen ført med seg at vi ikke lenger har et helhvitt reklamebilde, skriver Eldar Skylstad.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

TINE har hatt det – flere ganger. Lotto har hatt det. Butinox har hatt det. Pizza Grandiosa har hatt det. VG har hatt det. Toro har hatt det – også med en egen merkevare kalt Mr Lee. Maarud har hatt det. Til og med heilnorske Vossafår har hatt det. Ja, faktisk – merkevare etter merkevare har hatt det. Hatt hva da? Fremmedkulturelle nordmenn med i reklamen. Dette har dessverre gått Joacim Lund hus forbi. Derfor lar han en dårlig kveld på byen gå ut over en hel bransje.

Vi i reklamebransjen er ikke mer selvhøytidelige enn at vi forstår at det ikke er vi som former samfunnet. Tvert i mot blir vi formet av samfunnet. Vi skal gjennom kreativitet bidra til at våre oppdragsgivere får bygget sine merkevarer og solgt sine produkter. Dette bidrar i sin tur til å øke verdiskapningen i samfunnet og sikre arbeidsplasser. Sånn sett har vi også et samfunnsoppdrag.

Skal vi klare våre oppdrag er vi imidlertid nødt til å gjøre dette på den mest mulig effektive måten. Det gjør vi altså ikke med å prøve å føre an i samfunnsutviklingen. Tvert i mot må vi i stor grad speile det samfunnet vi lever i – og sørge for at våre kunders produkter når ut til sine kjernemålgrupper. Dette fører nødvendigvis med seg at reklamen ikke kan bli like mangefasettert som befolkningen.

Heldigvis har samfunnsutviklingen ført med seg at vi ikke lenger har et helhvitt reklamebilde. Vi har heller ikke en bransje med holdninger som stenger for andre minoriteter, enten det handler om seksuell legning, hudfarge eller funksjonshemminger. Men vi bruker heller ikke minoriteter som virkemidler med mindre det har en relevans eller tjener formålet med en kampanje eller aktivitet.

Men selvfølgelig, reklamebransjen kan bli bedre, mye bedre – også på dette området. Det må imidlertid skje innenfor rammer hvor vi er trygge på at vi gir gode råd og skaper salg. Da kan vi ikke begynne å kvotere og se antall personer med minoritetsbakgrunn i reklamen opp mot ditto antall i samfunnet for øvrig. Det er vel like lite naturlig som å innføre lignende måltall for intervjuobjekter i pressen?

Til slutt: Joacim Lund — på bransjens vegne er jeg veldig lei meg for at du møtte på en selvironisk kollega som hadde drukket seg godt og vel salongberuset og dermed ble litt høy på seg selv. Men slikt skjer. Jeg har til og med møtt på journalister som i fylla fortsatt tror de er den femte statsmakt, mens de på dagtid skriver om nordmenns ryggplager og gjør realitykjendiser viktigere enn borgerkrigen i Syria. Det er provoserende å høre på det.

Les også

  1. Reklamebransjen vasker Blenda-hvitt!

  2. Nesten bare hvit TV-reklame

Les mer om

  1. Debatt