Debatt

Det VG-lekkede UD-notatet viser at innvandringsliberale medier svikter sitt ansvar | Nina Hjerpset-Østlie

  • Spaltisten Er Redaktør På Rights.no.
Hvorfor er ikke opinionen «mentalt forberedt på migrasjonskrisens fulle tyngde», slik det står i notatet som VG i går skrev om? spør Nina Hjerpset-Østlie.

De informerer ikke folket.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Norsk opinion er neppe mentalt forberedt på migrasjonskrisens fulle tyngde. Det gjelder også kostnader og konsekvenser for andre budsjetter og politikkområder.» Dette skriver avdelingsdirektør John Mikal Kvistad og seniorrådgiver Morten Aasland i et notat fra Utenriksdepartementet som i går ble publisert i VG.

Medienes hovedoppgaver er å informere befolkningen og granske makten. Er norske medier bevisst sin egen makt og hvordan de utøver den?

For konsensuspreget

Ser vi på dekningen av innvandringen til Norge og Europa – et viktig spørsmål som påvirker samtlige samfunnsområder – er det lite som tyder på det. Her er norske medier så konsensuspreget at de forlengst burde sett det selv.

Hvorfor er ikke opinionen «mentalt forberedt på migrasjonskrisens fulle tyngde», slik det står i notatet?

Det kommer nemlig ikke frem noe nytt i notatet om det mediene foretrekker å kalle «flyktningkrise», men som i realiteten er begynnelsen på en rask og omfattende folkevandring.

Nina Hjerpset-Østlie er Medierevisjonen-spaltist.

Det finnes etterhvert mye faktuell kunnskap om innvandringens innvirkning på mottagerlandene, blant annet fra Statistisk sentralbyrå, Perspektivmeldingen og Brochmann-utvalget. Og ifølge FN er den ventede befolkningsveksten på det afrikanske kontinentet og land som Pakistan enorm, og den skjer mye raskere enn den økonomiske og sosiale utviklingen.I Norge har ingen medier satt sammen alt vi vet til et større bilde, påpekt at det bare er et spørsmål om tid før migrasjonen blir for stor, og stilt spørsmål om hva vi kan/skal gjøre med det.

Kunnskapen finnes

Uavhengige nettsider somDocument.no og Human Rights Service har gjentatte ganger varslet om det samme som UD-notatet. Vi har mange lesere, men kan ikke måle oss med NRK, Aftenposten og VG.

Varsler om den forutsigbare situasjonen vi nå befinner oss kommer også fra annet faglig hold. I 2013 utga økonomiprofessor Paul Collier ut boken Exodus . Collier er utviklingsøkonom med Afrika som spesialfelt og bokens grunnlag er Verdensbankens statistiske materiale. Han redegjør for utviklingen, push— og pullfaktorer samt diasporaers rolle i innvandring, og konkluderer med at den omfattende migrasjonen til Europa vil pågå med uforminsket styrke i flere tiår fremover.

Har noen journalister eller lederskribenter i landets medier i det hele tatt lest boken som nærmest er en ABC om innvandringens konsekvenser?

Det vi visste i fjor

I januar 2015 advarte tre ledende demografiprofessorer om at den historisk høye tilstrømningen bare er en forsmak på hva som kommer, og at et voksende antall innvandrere med annen kultur og religion kan utgjøre en trussel mot europeiske verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling mellom kjønnene og oppbakking til rettsstatens fundament. Med andre ord: ikke ulikt bekymringene som blir uttrykt i UDs notat, bare at det kom ett år før.

Mediene bør begynne å granske makten. Sin egen. - Nina Hjerpset-Østlie i Medierevisjonen

Her hadde mediene, som ellers er flinke til å presse politikere for konkrete svar, en gyllen sjanse til å sette tilstrømmingen og eventuelle mottiltak på dagsordenen. Det skjedde ikke.

Hvorfor presses ikke politikerne?

Derimot kjørte de kampanjejournalistikk for åpne grenser, til tross for at det tidlig fremkom at flesteparten ikke er reelle krigsflyktninger.

Mediene er ikke alene om å ha sviktet sin informasjonsplikt, for den forrige og nåværende politiske ledelsen har heller ikke gjort stort for å kommunisere fakta om situasjonen. Men det er medienes oppgave å presse dem til det.

I stedet har de latt rådville politikere fremme urealistiske påstander om at bare mindretallet får bli, da alle som ikke har krav på beskyttelse blir sendt ut. Dette stemmer ikke. I 2014 ble bare 39 prosent av avviste asylsøkere sendt ut av EU. I praksis blir nesten alle som klarer å ta seg til Europa værende, og det vet både politikere og journalister. Så hvorfor lar de siste de første slippe unna med slikt?

Og nå er altså norsk opinion ikke mentalt forberedt.

Dette hadde ikke vært tilfelle om pressen hadde gjort jobben sin og sørget for at politikere i posisjon og opposisjon gjorde sin.

Når så ikke har skjedd bør mediene begynne å granske makten. Sin egen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

VGs oppslag ble kritisert av Henrik Thune i dette innlegget: VG bruker et arbeidsnotat fra UD for noe det ikke er. Oppslaget er tendensiøst

Opptatt av mediekritikk? Medierevisjonen er en ny, fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Nina Hjerpset-Østlie, Gjermund Stenberg Eriksen og Jan Arild Snoen . Her kan du lese første og andre spalte:

  • **Gjermund Stenberg Eriksen:
Les også

Tåkefyrste-tåkeleggerne Aftenposten

**
Anki Gerhardsen:

Les også

Catfight i 8. marskomiteen dekker vi gjerne, men hvorfor spør ingen journalister om kvinnedagen fortsatt trengs?

Mer å lese om flyktningsituasjonen:

Les også

  1. Kronikk av Frode Forfang: Dagens system bygger på et paradoks. Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem?

  2. Endringene i utlendingsloven er som å pålegge de ansatte å røyke i barnehagene, mener Sverre Varvin og Nora Sveaass

Les mer om

  1. Debatt
  2. Innvandring
  3. Verdens Gang (VG)
  4. Medierevisjonen